Koronan varjosta kohti parempaa uutta vuotta

Me kaikki olemme kokeneet hyvin poikkeuksellisen vuoden. Korona on muuttanut tilapäisesti hyvin paljon arkeamme. Suomen tilastot kertovat kuitenkin sen, että paljon on maassamme tehty oikein. Se on tietysti laiha lohtu heille, jotka ovat terveyden tai toimeentulon osalta joutuneet koronakurimukseen. Tämäkin on hyvä muistaa.

Elintarvikeala on selvinnyt koronakurimuksessa laajassa kuvassa hyvin. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, etteikö erityisesti yrityksissä, joiden tuotanto on pääasiassa mennyt hotelli-, ravintola- ja cateringsektorille olisi ollut merkittävää kysynnän ja tuotannon vähenemää koronan takia.

Onneksi enää ei ole jouduttu totaalisiin sulkutoimiin ravintoloiden osalta ja julkinen ruokahuolto pyörii lähes normaalisti, kun kouluja ei ole jouduttu siirtämään etäopetukseen.

Koronakevät osoitti selvästi sen, että suomalaisten kaupasta kotiin ostama ruoka on ollut kotimaisempaa kuin ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa meille tarjottu ruoka. Kevään aikana maassamme kulutetun ruuan kotimaisuusaste nousi!

Meillä on siis jälleen yksi vahva todiste siitä, että esimerkiksi päivittäisen lounasruokailun ja julkisen ruokahuollon kotimaisuusaste on alhaisempi kuin mitä haluamme. Nyt jos koskaan on tärkeää nostaa ravintolaruuan ja julkisen ruokahuollon kotimaisuusastetta. Kysytään ja vaaditaan kotimaista, myös ensi kevään kuntavaaleissa!

Korona on muuttanut monia toimintoja ja mekin liittona olemme joutuneet siirtämään ja uudelleenjärjestelemään monia jäsenillemme tärkeitä tapahtumia. Liiton toiminnan osalta olemme kuitenkin pystyneet hoitamaan kaikkein tärkeimmät asiat kuten jäsenpalvelun ja jäsentemme työsuhdeasiat.

Silti paljon sellaista liiton ja ammattiosastojen toimintaa on jäänyt tekemättä, jota normaalioloissa olisi tehty. Saattaa olla, että korona on muuttanut joitakin asioita pysyvästi ja meidän pitää pystyä vastaamaan tähän haasteeseen. Meidän on pystyttävä järjestämään toimintaa myös uudella tavalla, silti vanhan yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen pitää säilyä.