Kesätyöntekijänkin kannattaa liittyä liittoon

Ammattiliittojen jäsenten Suomeen luoma järjestelmä, jossa työnantajapuolen kanssa yhdessä sovitut minimityöehdot koskevat kaikkia, on kansainvälisestikin vertaansa vailla. Yleissitova työehtosopimus koskee alan kaikkia yrityksiä, suuria ja pieniä. Työehtosopimuksessa määritellään palkkojen ja muiden työehtojen vähimmäisehdot, ja paikallisesti voi aina sopia paremmin.

Usein työnantajien puheissa unohdetaan se, että juuri yleissitovat työehtosopimukset, joissa työntekijät ovat vastavuoroisesti sitoutuneet noudattamaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, ovat tuoneet työmarkkinoillemme ja koko yhteiskuntaamme vakautta, joka on ollut yksi kilpailuetumme. On perin omituista väittää, että yhdestä vahvuudestamme olisi nyt tullut kehityksemme jarru.

Ammattiliiton jäsenyys kannattaa aina. Kyse on omista työehdoistamme. Sillä, kuuluvatko työntekijät liittoon vai ei, on suora vaikutus alan kaikkien työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen tasoon. Mitä useampi kuuluu liittoon, sitä paremmat työehdot meillä on.

Saimme alkuvuodesta tehtyä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset niin, ettemme joutuneet toteuttamaan lakkoja tai muita painostustoimia. Se ei olisi ollut mahdollista, jos meillä ei olisi ollut uskottavaa painostusvoimaa, jonka työnantajapuoli tiedosti. Meidän työntekijöiden neuvotteluvoima perustuu tänä päivänäkin siihen, että olemme valmiita toimimaan yhdessä työehtojemme eteen. Tämä asia ei ole muuttunut, vaikka työelämässä monia muutoksia on tapahtunutkin.

Luottamusmies tarvitsee työpaikalla liiton jäsenten tuen neuvotellessaan paikallisesti työnantajan kanssa palkoista ja muista työehdoista. Meidän työntekijöiden neuvotteluvoima perustuu niin työpaikka- kuin liittotasolla samaan asiaan eli joukkovoimaan.

Jokaisella liiton jäsenellä on liiton tuki takanaan, viime kädessä liiton maksamaan oikeusapuun asti, kun hän tarvitsee apua työehtoasioissa tai muissa työelämän ongelmissa. Järjestäytymisestä eli liittoon kuulumisesta hyötyy siis jokainen myös yksilönä.

Työehdot tuntuvat osalle työntekijöistä itsestäänselvyyksiltä, eikä aina tiedosteta sitä, että työehtomme tulevat työehtosopimuksesta ja ovat sopimuskauden umpeutuessa katkolla.

Haastan kaikki jäsenemme kertomaan ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä kesätyöntekijöille. Monet ensi kertaa töihin tulevat ovat tulevaisuudessakin elintarvikealalla töissä. Tai vaikka he työllistyisivät myöhemmin toiselle alalle, sama liittoon kuulumisen tärkeys pätee.

Tehdään yhdessä liittoon liittymisen kynnys mahdollisimman matalaksi ja tarjotaan aktiivisesti liiton jäsenyyttä jokaiselle kesätyöntekijällekin. Se on kesätyöntekijän ja meidän kaikkien etu.

Haluan toivottaa kaikille jäsenillemme rentouttavaa kesää kotimaisten herkkujen ääressä!