Jäsenten etujen ajaminen tätä päivää

Puheita siitä, että ammattiliittoja ei tarvittaisi, on kuultu useammaltakin suunnalta, yleensä sieltä duunarin kannalta väärältä suunnalta.

Osaltaan tämä varmasti johtuu siitä, että meillä on maassa tällä hetkellä viimeaikojen työntekijävastaisin hallitus, jonka mielestä duunari ei ole palkkaansa ansainnut, työajoilla ei ole väliä ja työttömyysturvasta voidaan aina leikata. Vastapainoksi yrityksille pitää antaa verohelpotuksia.

Näistä kaikista asioista ammattiliittojen jäsenet ovat toista mieltä ja sen mukaan liittojen pitää toimia.

Näinä aikoina, jolloin julkisuudessa esiintyy jopa ammattiliittojen olemassaoloa kyseenalaistavia puheenvuoroja, on erityisen tärkeää, että me työpaikoilla muistutamme, miksi liittoon kuuluminen on tärkeää ja myös kerromme sen aina uusille työntekijöille.

Ammattiliittojen pitkä historia ei tarkoita paikoilleen jääneisyyttä. Esimerkiksi siinä, missä aiemmin ay-liike kamppaili kahdeksan tunnin työpäivän ja vakituisen työntekijän työsuhdeturvan puolesta, on nyt painopisteen oltava niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden (pätkätöiden, nollasopimusten, työvoiman vuokrauksen jne.) kautta tapahtuvan työntekijöiden aseman polkemisen estämisessä.

Meillä on hyvin erilaisia työpaikkoja. Isommilla työpaikoilla liiton jäsenillä on se selkeä joukkovoimarooli, yhdessä pystymme paremmin saamaan äänemme kuuluviin työnantajan kanssa neuvoteltaessa.

Pienillä työpaikoilla usein on enemmän kyse siitä, että liittoon kuulumalla jäsenet saavat turvaa, jos työnantaja ei noudata lakeja ja sopimuksia.

Yhtä kaikki, tärkeintä on kuulua liittoon, vain siten meillä on voimaa kaikkien elintarviketyöläisten yhteiseen edunvalvontaan, johon perustuu jokaisen työntekijän turva alan työpaikoilla.

Nämä työntekijöiden oikeudet on hyvä muistaa aina, kun puhutaan ammattiliitoista ja liittoihin järjestäytymisestä.

Julkisilla puheilla työehtosopimusten murtamisesta, työehtosopimusten jäykkyydestä ja lainsäädännön vapauttamisesta yritetään palata johonkin menneeseen, sellaiseen aikaan, jossa työntekijöillä ei ollut mitään oikeuksia. Paluuta useamman sukupolven takaiseen aikaan verhotaan edistyksellisyyden kaapuun, tähän halpaan ei meidän tule haksahtaa.