Hyvä työelämä tukisi perheiden perustamista

Uutiset siitä, miten syntyvyys Suomessa on alhaisimmillaan sitten minkäkin vuoden, ovat olleet jo pitkään lehtien vakiouutisia. Viimeisimpänä uutisoitiin, että vauvakato niittää kouluja, koska peruskoululaisten määrä putoaa neljänneksellä lähitulevaisuudessa.

Pohdinnat siitä, miksi Suomessa lapsiperheiden määrä vähenee ja ennen kaikkea lasten määrä vähenee ovat olleet moninaisia. On niitä, jotka haluavat keskittyä uraansa tai omaan vapaa-aikaansa enemmän kuin parisuhteeseen ja perheen perustamiseen. Toisaalta on niitä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan lapsettomuuden. Syntyvyyden laskuun Suomessa on varmasti lukuisia syitä.

Me kaikki työelämässä olevat tiedämme, oli meillä sitten pieniä tai vähän isompia lapsia tai vasta toiveissa perheen perustaminen, että työelämän muutokset eivät ole vieneet suuntaan, joka tukisi perheiden arkea ja vanhemmuutta.

Silloin kun perustetaan perhettä ja aletaan kantaa vanhempana vastuuta omista lapsista, halutaan edes jonkinlaista taloudellista varmuutta tulevasta. Nollatuntisopimukset, toistuvat määräaikaiset työsopimukset ja pakko-osa-aikaisuus ovat työsuhdemalleja, jotka eivät todellakaan luo tarvittavaa turvaa tulevasta. Samaan listaan voi lisätä myös alati lisääntyvän pakkoyrittäjyyden.

Tämän päivän työelämässä on liikaa mahdollisuuksia työsopimusmalleihin, jotka laittavat monet luopumaan lasten hankinnasta kokonaan tai lykkäämään sitä myöhemmäksi.

Taloudellinen epävarmuus on selkein yksittäinen asia, joka luo epävarmuutta tulevaisuuden suunnitteluun. Tammikuussa julkaistussa HS-gallupissa kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että paras tapa kannustaa ihmisiä hankkimaan lapsia on työelämän epävarmuuden vähentäminen.

Yhtä iso joukko vastaajia oli sitä mieltä, että työelämän joustojen lisääminen on avainasemassa. Nimenomaan työntekijän tarpeista lähtevät joustot perheen ja työn yhteensovittamiseksi ovat olennaisia, työnantajan vaatimat joustot kun yleensä vievät entistä turvattomampaan suuntaan.

Lapsiperheiden arjen tukeminen työelämän epävarmuutta vähentämällä tulee olla yksi tärkeimmistä ammattiyhdistysliikkeen tavoitteista.