Kun lämpötila ylittää työpaikalla +28 °C, on työtä tauotettava lisää

8.7.2016

Monilla elintarvikealan työpaikoilla altistutaan kuumuudelle ympäri vuoden. Kesähelteillä kuumuus on tavallistakin useamman työntekijän kiusana. Jos työpaikan ilman lämpötila ylittää +28 °C teknisistä toimenpiteistä huolimatta, on työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat noudattamaan työpaikoilla vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan jokaiseen tuntiin kevyissä ja keskiraskaissa pakkotahtisissa töissä tulee sisällyttää kymmenen minuutin lisätauko, kun työtilan lämpötila on yli +28 °C. Jos työpaikan lämpötila on yli +33 °C, tarvitaan 15 minuutin tauko tunnissa. Lisäksi mahdollinen suora auringonpaiste ikkunan läpi on syytä estää.

Raskaassa ruumiillisessa työssä voidaan tarvita enemmän kuumalle altistumista estäviä toimia, teknisiä ratkaisuja ja lämpötilasta aiheutuvan henkilökohtaisen sairausriskin selvittämistä. Ylimääräinen tauko on taukoa kuumassa työskentelystä eli se on työaikaa ja työnantaja voi osoittaa muita työtehtäviä, jos ne tehdään viileämmissä tiloissa.

Jos työturvallisuus ja työpaikan käytännöt mahdollistavat, työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen. Erityisen tärkeää on huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. Jos nestevajetta ei korvata, sisäelinten lämpötila nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa.

Kuuma on riski työntekijän työterveydelle ja työturvallisuudelle ja siksi työnantajan on ryhdyttävä toimiin sen torjumiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Työ liian kuumassa on työntekijälle myös epämiellyttävää, työviihtyvyys ja työmotivaatio heikkenevät. Keskittyminen on vaikeaa, kun vireystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja  henkiseen suorituskykyyn: virheet lisääntyvät ja tuottavuus laskee. Äkillisiin lämpösairauksiin liittyvä sekavuus ja tajuttomuus voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa vakavan työtapaturman.


Työterveyslaitos: Kuumassa työskentely

Duunitohtori: Miten avitan jaksamistani, kun huoneessa on yli + 30 astetta?