Hallitus heikentää työttömyysturvaa: kesto lyhenee, omavastuuaika pitenee, korotusosat poistuvat ja pienenevät

29.6.2016

Juha Sipilän hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Hallitus esittää, että ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Lisäksi enimmäismaksuajasta vähennettäisiin 100 päivää silloin, kun henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria.

Niille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin kuitenkin edelleen maksaa ansiopäivärahaa enintään 500 päivän ajalta.

Lisäksi työttömyyden alussa oleva korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään.

Lakimuutoksen myötä myös yli 20 vuoden työhistorian perusteella nykyisin ensimmäisen 90 etuuspäivän ajalta maksettava korotettu etuus poistuisi. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettaisiin edelleen korotusosaa, mutta jatkossa korotus olisi pienempi. Esimerkiksi 1000-3000 euroa ansaitsevalla korotusosa pienenisi 23 %.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2017.

SEL ei hyväksy hallituksen esittämiä työttömyysturvan leikkauksia. SEL pitää hallituksen arviota leikkausten työllisyysvaikutuksesta käsittämättömänä ja perusteettomana.

- Työttömyysturvan leikkaaminen tilanteessa, jossa meillä on korkea työttömyys, koska työpaikkoja ei ole, on sekä kohtuutonta yksilöille että vastuutonta kansantalouden kannalta. Työttömyysturvan heikentäminen ei synnytä uusia työpaikkoja, mutta se lisää työtä vailla olevien toimeentulo-ongelmia ja köyhyyttä sekä nostaa esimerkiksi toimeentulotuki- ja asumistukimenoja. Työttömyysturvan leikkaaminen tulee myös vähentämään merkittävästi kotimaista ostovoimaa ja kysyntää, mikä tulee aiheuttamaan lisää työttömyyttä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.Tutustu tarkemmin hallituksen esittämiin työttömyysturvan heikennyksiin TYJ:n verkkosivuilla