Hallitus heikentää työsuhdeturvaa: koeaikaan, määräaikaisuuteen ja takaisinottovelvollisuuteen muutoksia

16.6.2016

Juha Sipilän johtama, Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen muodostama hallitus esittää koeajan pidentämistä ja työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentämistä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömän saa jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta.

Hallituksen eilen eduskunnalle antamien lakiesityksen lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta 1.1.2017. Hallitus perustelee työsuhdeturvan heikentämistä sillä, että sen esittämät muutokset parantavat työllisyyttä, edistävät pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia ja lisäävät työnantajan halukkuutta palkata uusia työntekijöitä.

Jos hallituksen esittämät muutokset menevät läpi, pitkäaikaistyöttömän saisi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka olisi ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Hallituksen mukaan muutos kannustaisi työnantajia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja siten parantaisi heidän työllistymismahdollisuuksia.

Koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen nykyisestä neljästä kuukaudesta. Lisäksi työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhennettäisiin neljään kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Muutoksella hallitus pyrkii alentamaan työnantajien työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvien irtisanomisten jälkeen.

SEL tuomitsee hallituksen työsuhdeturvaa heikentävät esitykset.