Työpaikan luottamushenkilöiden valinnoista ilmoitettava liittoon, vakuutuskortit postitetaan helmikuussa, uutena mobiilikortti

27.1.2015

Elintarvikealan työpaikoilla tehdyistä pääluottamusmiesten, varapääluottamusmiesten, osaston luottamusmiesten ja osaston varaluottamusmiesten valinnoista on tehtävä ilmoitus liittoon. Ilmoitus tehdään liiton valkoisella lomakkeella.

Ilmoitus on tehtävä aina uuden luottamushenkilökauden alkaessa, vaikka työpaikalla ei olisi käyty vaaleja tai samat henkilöt jatkaisivat tehtävissä.

Liittoon tehtyjen ilmoitusten perusteella päivitetään liiton työpaikkojen luottamushenkilöiden postitusrekisteri ja liiton maksamaan matkustajavakuutukseen oikeutettujen luottamushenkilöiden rekisteri.

SEL on vakuuttanut vakuutusyhtiö Turvan matkustajavakuutuksella kaikki liiton jäsenet, jotka toimivat työpaikkansa luottamusmies- tai työsuojelutehtävissä. Vakuutettuina ovat pääluottamusmies, osaston luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa, EWC-edustaja sekä edellä mainittujen varahenkilöt.

Vakuutettuja ovat myös edellä mainittujen vakuutettujen mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 16-vuotiaat lapset.

Vakuutuksen voimassaolon ehtona on SEL:n jäsenyys, luottamustehtävän voimassaolo sekä se, että tiedot luottamustehtävän hoitamisesta on toimitettu liittoon.

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutus on voimassa niin kauan, kun voimassaolon ehdot täyttyvät tai kunnes vakuutussopimus päättyy.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa.

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. Peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä ja keskeytymisellä jo alkaneen matkan muuttumista. Kuluja korvataan, jos peruuntuminen tai keskeytyminen on aiheutunut vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta. Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Matkustajavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta, joten tarkista ennen matkaasi, että sinulla on voimassa oleva matkatavaravakuutus, esimerkiksi kotivakuutuksesi kautta.

 

Vakuutuskortit postitetaan helmikuussa, uutena mobiilikortti

Luottamushenkilöt saavat postissa kotiinsa nimellään varustetun matkavakuutuskortin, se kannattaa pitää aina matkalla mukana.

Vuoden 2015 vakuutuskortit postitetaan vakuutusyhtiö Turvasta helmikuun puolen välin jälkeen.

Uutena vaihtoehtona on älypuhelimeen ladattava mobiilikortti. Ennen korttien postitusta ne, joiden puhelinnumero on tiedossa, saavat ilmoituksen mahdollisuudesta ladata mobiilikortti. Mobiilikortin käyttöön ottaneille ei toimiteta muovista vakuutuskorttia.

Postituksessa ovat mukana kaikki ne, joiden tiedot on toimitettu liittoon 11.1.2015 mennessä. Jos ilmoitus liittoon on tehty myöhemmin, matkavakuutuskortti tulee maaliskuun postituksessa. Siitä eteenpäin uusia kortteja postitetaan noin joka toinen kuukausi.

Jos työpaikkasi syksyn 2014 luottamusmiesvalinnoista ei ole vielä tehty ilmoitusta liittoon, täytä ja tulosta ilmoituslomake SelNetistä: www.selry.fi/selnet kohdasta Tietopankki -> Lomakkeet ja postita se liittoon tai tilaa ilmoituslomake liiton postituksesta, p. 020 774 0629. Lomakkeeseen tarvitaan työnantajan allekirjoitus.

Jos et ole varma, onko liittoon jo tehty ilmoitus luottamusmiehistä tai esimerkiksi vuosi sitten valituista työsuojeluhenkilöistä, voit tarkistaa asian omasta aluetoimistostasi.

Jos olet ollut työpaikan luottamustehtävässä varsinaisena tai varahenkilönä jo viime vuonna, mutta et ole aikaisemmin saanut Turvan matkustajavakuutuskorttia postissa, ole liiton aluetoimistoon yhteydessä asian selvittämiseksi.


Lue lisää luottamushenkilöiden matkavakuutuksesta ja Turvan jäseneduista kaikille SEL:n jäsenille: www.turva.fi/sel