Liittovaltuusto: SEL ei hyväksy palkanalennuksia

30.11.2012

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ei hyväksy julkisuudessakin väläyteltyjä yritysten henkilöstön palkkojen alennuksia edes väliaikaisesti. Palkanalennuksilla ei voi ratkaista yritysten kannattavuusongelmia. Jos töitä ei ole tarjota tarpeeksi ja yrityksen on pakko säästää henkilöstökuluissa, se voi väliaikaisesti lomauttaa henkilöstöä tai teettää lyhennettyä työviikkoa palkanalennusten tai irtisanomisten sijaan.

 

SEL vaatii yrityksiä välttämään irtisanomisia viimeiseen asti. Erityisesti voittoa tekevien yritysten irtisanomisten kautta tekemät henkilöstövähennykset ovat tuomittavia. Yritysten on kannettava yhteiskuntavastuunsa, erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina. Ammattitaitoisia ja työnantajaansa sitoutuneita työntekijöitä on arvostettava, eikä työntekijöitä voi potkia ulos vain siksi, että yritys ei saavuta omia tavoitteitaan tai sen tekemä voitto ei ole tarpeeksi suuri. Ei ole myöskään hyväksyttävää, että yritys siirtää Suomesta töitä tehtäväksi ulkomaille huonompien työehtojen maihin.

 

Tänä vuonna nähty henkilöstövähennyksiin tähtäävien yt-neuvotteluiden suuri suma ja yritysten irtisanomien työntekijöiden iso määrä on todella huolestuttava. SAK:n tilastojen mukaan tänä vuonna Suomessa on irtisanottu jo yli 12 000 ihmistä ja yt-neuvotteluiden piirissä on ollut yli 60 000 henkilöä.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n haluama sairauslomakarenssi on myös palkanalennus: työntekijä ei saisi ensimmäiseltä sairauslomapäivältä lainkaan palkkaa ja kahden seuraavan sairauslomaviikon ajan työntekijä saisi vain 80 prosenttia palkastaan.

 

Tämä palkanalennus kurittaisi erityisesti pienituloisia ja johtaisi siihen, että etenkin pieni- ja keskituloiset joutuisivat palkanmenetyksen välttämiseksi menemään töihin sairaanakin. SAK:n lokakuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista menisi töihin sairaana, jos esitys sairauslomakarenssista toteutuisi ja sairaana töihin menisivät ammattiryhmistä erityisesti työntekijät ja alemmat toimihenkilöt.

 

Työnantajien tavoitteleman säästön sijaan sairauskarenssi tulisi lisäämään kustannuksia. Sairaana töiden tekeminen pidentää sairausaikaa ja voi aiheuttaa pitkiäkin sairauslomia. Sairaana työskenteleminen ei auttaisi myöskään työurien pidentämistavoitteen saavuttamisessa, sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrä todennäköisesti kasvaisi.

 

Kuka tahansa voi sairastua milloin vain ja erityisesti fyysisesti vaativilla ja raskailla aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, sairauslomapäiviä tulee keskimäärin enemmän. Sairastumisesta ei voi sakottaa työntekijää.

 

Helsingissä 30.11.2012

SEL:n liittovaltuusto