SAK:n kulttuurirahaston apurahat haussa vuoden loppuun asti

19.11.2012

SAK:n kulttuurirahaston apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät osoitteesta www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet

Kansan Sivistysrahaston internetsivuilla täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2012 mennessä hakijan omaan ammattiliittoon. Apurahaa hakevat SEL:n jäsenet toimittavat hakemuksen postitse osoitteeseen:

SEL
SAK:n kulttuurirahasto
PL 213
00531 Helsinki

Hakemuksen voi myös tuoda arkisin klo 8.30-16 osoitteeseen: SEL, Siltasaarenkatu 6, 5. krs, 00530 Helsinki.