Rajaseudun Kala Tohmajärveltä julistettu hakusaartoon

19.4.2012

SEL on julistanut hakusaartoon Rajaseudun Kala Oy:n elintarvikealan kalanjalostusta ja tukkukauppaa koskevat työt. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä Onkamon kylässä.

Rajaseudun Kala on useista huomautuksista huolimatta rikkonut yleissitovaa työehtosopimusta ja lakia. Yritys ei ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä, toimittanut pyydettyjä asiakirjoja tai edes suostunut neuvottelemaan liiton kanssa.

Hakusaarto tarkoittaa, että SEL:n jäsenet eivät hae töihin saarron alaiseen yritykseen. Hakusaarrosta on ilmoitettu työvoimaviranomaisille, jotka eivät ohjaa työnhakijoita saarrettuun yritykseen. Lain mukaan työnhakija voi etujaan menettämättä kieltäytyä saarron piiriin kuuluvasta työstä.

Saarto on voimassa 23.3.2012 alkaen toistaiseksi, kunnes Rajaseudun Kala hoitaa työehtoasiansa kuntoon.

Lisätiedot:
Ahti Kivilä
p. 040 836 7098
SEL:n Itä-Suomen aluesihteeri