Elintarvikealan työmarkkinajärjestöt kannustavat nuoria alalle

12.4.2012

Elintarvikealan työmarkkinajärjestöt ovat käynnistäneet yhteisen viestintähankkeen, jolla peruskoulu- ja lukioikäisiä nuoria kannustetaan hakeutumaan elintarvikealan koulutukseen ja aikaa myöten elintarviketeollisuuden palvelukseen.

Maistuva ammatti -hankkeessa kerrotaan elintarvikealasta vetovoimaisena uravaihtoehtona peruskoulun ja lukion jälkeen. Tavoitteena on varmistaa, että elintarviketeollisuus saa ammattitaitoisia työntekijöitä tulevaisuudessakin. Lisäksi hanke tukee elintarviketeollisuudessa työskentelyn arvostusta sekä alalla jo olevien ammattiylpeyttä ja me-henkeä.

Nuorille kerrotaan elintarviketeollisuuden osuudesta ruuanvalmistusketjussa, alan yritysten toiminnasta ja työllistävyydestä sekä elintarviketeollisuuden maistuvista työpaikoista.

Hankkeessa tuotetaan esittelyaineistoa muun muassa verkkoon sekä osallistutaan työmarkkinajärjestöjen ja nuorten elintarviketyöntekijöiden kanssa ammatinvalintamessuille ja taitajakisoihin.

Nuorten lisäksi kohderyhmänä ovat koulujen opettajat ja varsinkin opinto-ohjaajat, joiden ohjauksella on suuri merkitys nuorten valintoihin. Opettajille tuotetaan opetussuunnitelmaan sopivaa aineistoa opetuksen tueksi.

Elintarvikealan vetovoimaisuus ensisijaisten koulutuspaikkojen valinnassa on laskenut. Ruokaa tarvitaan kuitenkin joka päivä kuten myös ammattilaisia huolehtimaan elintarvikkeiden tarjonnasta. Elintarviketeollisuudessa aukeaa työpaikka arviolta 3500 uudelle osaajalle, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä.

Yhteistyö alan toimijoiden kesken on tärkeää elintarviketeollisuuden tulevaisuuden työntekijöiden varmistamiseksi. Hyvän yhteistyön avulla alan viesti näkyy laajemmin ja tavoittaa tärkeät kohderyhmät paremmin. Hankkeessa luodaan perusta monivuotiselle viestintäyhteistyölle.
 
Hankkeessa ovat mukana Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro, Elintarviketeollisuusliitto ETL, Meijerialan Ammattilaiset MVL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL. Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen on valittu ammatinvalintaviestintään erikoistunut T-Media. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle Laatuketjun hankerahoitusta.

Lisätiedot: koulutussihteeri Jaana Saaranen, p. 020 774 0619