Työpaikkojen luottamushenkilöiden uudet vapaa-ajan matkavakuutuskortit postitetaan helmikuussa

10.2.2012

SEL on vakuuttanut kaikki työpaikkojen luottamustehtävissä toimivat jäsenensä vapaa-ajan matkavakuutuksella.

Vakuutettuina ovat ne liiton jäsenet, jotka toimivat työpaikkansa luottamus- tai työsuojelutehtävissä (pääluottamusmies, osaston luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa, ewc-edustaja sekä edellä mainittujen varahenkilöt).

Vakuutettuina ovat myös em. vakuutettujen mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 16-vuotiaat lapset.

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla. Kotimaassa vakuutus on voimassa vapaa-aikana tehtävillä matkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle.

Vakuutuksen voimassaolon ehtona on SEL:n jäsenyys, luottamustehtävän voimassaolo sekä se, että tiedot luottamustehtävän hoitamisesta on toimitettu liittoon.


Uusi kortti tulee helmikuun lopulla

Uusi vakuutuskausi alkaa 1.3.2012. Tätä ennen vakuutusyhtiö Turva toimittaa vakuutetuille matkavakuutuskortit postitse kotiin.

Vakuutuskortit postitetaan liittoon tehdyn ilmoituksen perusteella. Luottamustehtävään valinta tulee ilmoittaa liittoon aina uuden toimikauden alkaessa siitäkin huolimatta, että olisi hoitanut tehtävää aiemmin.

Jotta luottamustehtävissä toimivien rekisteri pystytään pitämään liitossa ajan tasalla, poistetaan aiemmat tiedot aina uuden toimikauden alkaessa.

Uusi työsuojeluhenkilöiden toimikausi alkoi vuoden 2012 alussa ja liiton rekisteristä on nyt poistettu kaikki aiemmat työsuojelutehtävissä toimineiden tiedot.

 

Ensimmäinen postitus helmikuun lopulla, seuraava maaliskuun lopulla

Ensimmäinen korttien postitus vakuutusyhtiöstä tapahtuu helmikuun loppupuolella. Postituksessa ovat mukana kaikki ne, joiden tiedot on toimitettu liittoon 12.1.2012 mennessä.

Jos ilmoitus liittoon on tullut tätä myöhemmin, matkavakuutuskortti tulee maaliskuun postituksessa. Siitä eteenpäin uusia kortteja postitetaan noin joka toinen kuukausi.Turva: Luottamushenkilöiden matkustajavakuutus

Turvan jäsenedut kaikille SEL:n jäsenille