SEL voitti Työtuomioistuimessa: Vuosiloma on työssäolon veroista aikaa sairausajan palkkaa laskettaessa

28.1.2012

Oikeuden ratkaistavana olleessa tapauksessa liha-alalla töissä oleva pakkaamotyöntekijä oli ollut kahdesta eri sairaudesta johtuvien työkyvyttömyysjaksojen välissä vuosilomalla. Työntekijä oli näiden sairauslomien välillä ollut työkykyinen.

Syntyneessä työehtosopimuksen tulkintariidassa oli kysymys siitä, onko työnantajan maksettava työntekijälle sairausajan palkkaa kahdelta työehtosopimuksen 27 §:ssä tarkoitetulta kalenteriajanjaksolta, kun työntekijän työkyvyttömyysjaksot ovat johtuneet eri sairauksista.

Työnantajapuoli oli sitä mieltä, että sairausajan palkkaa laskettaessa vuosilomalla olo ei rinnastu työssäoloon, ja siksi työnantaja ei maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa koko vuosiloman jälkeiseltä sairausajalta.

Työntekijäpuoli puolestaan katsoi, että vuosiloma rinnastetaan työssäolon veroiseksi ajaksi, kun määritellään, maksetaanko sairausajalta palkkaa. Näin ollen työkyvyttömyysjaksojen välille sijoittuva työntekijän vuosiloma aiheutti työnantajalle sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden myös työehtosopimuksen mukaiselta uudelta kalenterijaksolta.

Työtuomioistuin ratkaisi 11.1.2012 antamallaan yksimielisellä päätöksellä SEL:n oikeuteen viemän työehtosopimuksen tulkintariidan työntekijöiden hyväksi. Vuosilomalla olo rinnastetaan siis työssäolon veroiseksi ajaksi, kun lasketaan, maksetaanko sairausajalta palkkaa, eikä työpaikalla tarvitse käydä välissä.

Työtuomioistuin velvoitti työnantajan maksamaan työntekijälle palkkasaatavat eli sairausajan palkan kuudelta työpäivältä. Lisäksi oikeus velvoitti vastaajat korvaamaan SEL:n 6 000 euron oikeudenkäyntikulut. Työehtosopimuksen tieten rikkomisen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönnin osalta kanne hylättiin.


Työtuomioistuimen tuomio, TT:2012-5, 11.1.2012: http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/57298.htm


Lisätietoja: SEL:n sosiaalisihteeri Kai Laaksonen, p. 0400 924 866