Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot uudistuivat

8.9.2018

Ammatillinen koulutus uudistui tämän vuoden alusta. Uudistuksen myötä lähiopetustunnit oppilaitoksissa vähenevät ja työpaikoilla oppiminen lisääntyy. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa huomioidaan aiempi osaaminen kuten opinnot ja työkokemus.

Ammatillisia tutkintoja ovat jatkossakin ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Uudistuksessa tutkintoja yhdisteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot uudistuivat 1.8.2018 alkaen.

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto, lihanjalostajan ammattitutkinto, maidonjalostajan ammattitutkinto ja viinituotannon ammattitutkinto yhdistyivät uudeksi elintarvikejalostuksen ammattitutkinnoksi.

Lihantarkastuksen ammattitutkinto, lihateollisuuden ammattitutkinto ja meijeriteollisuuden ammattitutkinto yhdistyivät elintarviketeollisuuden ammattitutkintoon. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon nimi muuttui elintarvikealan erikoisammattitutkinnoksi.

Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot 1.8.2018 alkaen

Tutkinto

Laajuus osaamispisteinä

Osaamisala

Tutkintonimike

Elintarvikealan perustutkinto

180 osp

Elintarviketeknologian osaamisala

Leipomoalan osaamisala

Liha-alan osaamisala

Meijerialan osaamisala

Elintarvikkeiden valmistaja

Leipuri-kondiittori

Lihatuotteiden valmistaja

Meijeristi

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

120 osp

Alkoholijuomien valmistuksen osaamisala

Elintarvikealan osaamisala

Liha-alan osaamisala

Meijerialan osaamisala

Ei tutkintonimikkeitä

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

120 osp

Elintarvikealan osaamisala

Liha-alan osaamisala

Meijerialan osaamisala

Ei tutkintonimikkeitä

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

180 osp

Ei osaamisaloja

Ei tutkintonimikkeitä


Elintarvikealan perustutkinto uudistetaan vaiheittain. Tutkinnon muodostuminen, yhteiset tutkinnon osat, ammattitaidon osoittamistavat ja arviointiasteikko muuttuivat 1.8.2018 alkaen. Osaamisen arvioinnissa siirrytään viisiportaiseen asteikkoon. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan edelleenkin hyväksytty/hylätty-asteikolla. Toisessa vaiheessa 1.8.2020 alkaen uudistetaan tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat.

Kondiittorin ammattitutkinto, leipomoteollisuuden ammattitutkinto ja leipurin ammattitutkinto yhdistyivät uudeksi leipomoalan ammattitutkinnoksi.

Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto ja leipurimestarin erikoisammattitutkinto yhdistyivät uudeksi leipomoalan erikoisammattitutkinnoksi.

Leipomoalan ammatilliset tutkinnot 1.8.2018 alkaen

Tutkinto

Laajuus osaamispisteinä

Tutkintonimike

Elintarvikealan perustutkinto

180 osp

Leipuri-kondiittori

Leipomoalan ammattitutkinto

150 osp

Kondiittorikisälli, leipomoteollisuuden kisälli tai leipurikisälli 

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

180 osp

Kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari tai leipurimestari


Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta. Uutena koulutusmuotona tarjotaan koulutussopimusta. Koulutussopimus ei edellytä määräaikaisen työsopimuksen solmimista, eikä opiskelijalle makseta palkkaa toisin kuin oppisopimuskoulutuksessa.

Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia voi suorittaa myös työvoimakoulutuksena. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta. Koulutuksen järjestäjä päättää arvioinnista ja antaa tutkintotodistukset opiskelijoille.

Ammatilliseen koulutukseen voi nyt hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Yhteishaun kautta hakevat pääasiassa ne, joilla ei ole vielä ammatillista koulutusta. Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin haetaan aina jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa noudatetaan yhteisiä valintaperusteita, ja hakuaika on kaikille sama. Jatkuvassa haussa oppilaitokset päättävät valintaperusteista, hakuajoista ja hakumenettelyistä.
 

Tutustu ammatilliseen koulutukseen

Tutustu ammatillisten tutkintojen perusteisiin