Allekirjoita vetoomus luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilöstöedustajien aseman vahvistamiseksi

6.9.2011

SEL:n Etelä-Suomen aluejärjestö on käynnistänyt vetoomuskampanjan luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden työpaikan henkilöstöedustajien aseman parantamiseksi.

Nimien kerääminen vetoomukseen aloitettiin kesäkuun alussa SAK:n edustajakokouksessa Tampereella. Nyt vetoomuksen voi allekirjoittaa myös internetissä osoitteessa:
http://www.adressit.com/vetoomus_luottamusmiehen_aseman_parantamiseksi

Vetoomustekstissä todetaan, että ”Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä muiden henkilöstön edustajatehtävissä toimivien ehdokas-, irtisanomis- ja jälkisuojaa on parannettava nykyisestä, muun muassa niin, että riitautettu henkilöstön edustajan irtisanominen voi astua voimaan vasta lainvoimaisella oikeuden päätöksellä.”
 
Selliläisten esityksestä edellä mainittu vaatimus kirjattiin SAK:n edustajakokouksessa myös SAK:n uuteen tavoiteohjelmaan.