Työsuojeluviranomaiset avasivat valtakunnallisen puhelinneuvonnan

2.2.2016

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta on aloittanut toimintansa helmikuun alussa. Valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620 ja se palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8-16.15.

Puhelinneuvonnassa työsuojelutarkastajat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta antavat neuvontaa muun muassa seuraavissa asioissa:

- häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus
- työsuhdeasiat
- työympäristöasiat, eli fyysiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat

Neuvonnan ensisijainen tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua asian itse kuntoon työpaikalla. Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ne johtavat valvontatoimenpiteisiin.

Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja halutessaan soittaja voi olla kertomatta henkilöllisyyttään.

Valtakunnallisen puhelinneuvonnan tavoitteena on helpottaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta sekä edistää valvonnan ja neuvonnan tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea. Samalla neuvonnan yhdistäminen tehostaa työsuojelun vastuualueiden resurssien käyttöä.

Ennen valtakunnallisen puhelinneuvonnan perustamista kaikki viisi aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualuetta järjestivät oman alueensa puhelinneuvonnan itse. Aiempina vuosina työsuojeluviranomaiset ovat vastaanottaneet yhteensä noin 40 000 päivystyspuhelua vuosittain.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Ammattiliiton jäsenten kannattaa ongelmatilanteissa aina ensin olla yhteydessä oman työpaikan työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen ennen työsuojeluviranomaisten puoleen kääntymistä. Liiton jäsenet saavat neuvontaa liiton palvelunumerosta 020 774 004.
 

Työsuojeluviranomaisten verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi.