SEL tyrmää turvapaikanhakijoiden palkka-alen: Samasta työstä pitää maksaa sama palkka, työntekijän taustasta riippumatta

25.1.2016

SEL tyrmää sisäministeri Petteri Orpon esittämän turvapaikanhakijoiden palkkojen alentamisen sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin ehdotuksen kaikkien oppisopimusopiskelijoiden palkkojen leikkaamisesta.

SEL haluaa, että turvapaikanhakijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden palkka- ja muut työehdot määritellään jatkossakin, kuten muidenkin alan työntekijöiden työehdot, työehtosopimuksissa.

- Työehtosopimuksissa on jo sovittu, että työntekijän palkka määräytyy hänen työtehtäviensä, kokemuksensa tai osaamisensa mukaan, painottaa SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen.

Jos työnantajat voisivat halpuuttaa erityisryhmien, kuten turvapaikanhakijoiden tai muiden maahanmuuttajien työehtoja alle työehtosopimusten määräysten, se johtaa paitsi työehtojen polkemiseen, myös kahden kerroksen työmarkkinoiden kasvamiseen Suomessa.

- Kahden kerroksen työmarkkinoiden kasvattaminen edelleen lisäisi tarpeettomasti vastakkainasettelua työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Suomalaisen palkansaajan etu on, että kaikkiin samaa työtä tekeviin sovelletaan samoja työehtoja, työntekijän taustasta riippumatta, Kuntonen toteaa.

Toimivinta turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan on huolehtia siitä, että he saavat opastusta suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöihin, kulttuuriin ja tapoihin sekä oppivat mahdollisimman nopeasti suomen kieltä.

- Suomen kielen taito ja koulutus ovat avainasemassa myös maahanmuuttajien työllistymisessä, Kuntonen korostaa.