Saarioinen irtisanoo 56 ihmistä ja ulkoistaa 13 työpaikkaa

13.11.2015

Saarioinen irtisanoo 56 ihmistä, heistä 30 on työntekijöitä ja loput 26 toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Lisäksi toimintojen ulkoistamisten kautta uuden työnantajan palvelukseen tulee siirtymään 13 ihmistä. Neuvotteluiden tuloksena löydettiin eläkeratkaisu tai uusi työ 16 ihmiselle.

Irtisanotuista työntekijöistä 29 työskentelee Valkeakoskella, jossa Saarioisilla on ruokatehdas, leipomo ja keskuslähettämö. Huittisten tehtaalta irtisanottiin yksi ihminen. Sahalahdelta irtisanottiin kaksi ihmistä, mutta heille molemmille työnantaja on tarjonnut töitä tehtaan tuotannosta.

Työntekijät kokivat yt-neuvottelut vaikeina ja raskaina.

- Erityisen pettyneitä olemme irtisanottavien työntekijöiden suureen määrään. Tyytyväisiä olemme siihen, että työnantaja tukee irtisanottuja, Valkeakosken Saarioisten työntekijöiden pääluottamusmiehet Lauri Niskanen, Mika Ahonen ja Jani Kivinen toteavat.

Sahalahden tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Aapo Niemi on samoilla linjoilla.

- Irtisanomisten lisäksi olemme erittäin pettyneitä töiden ulkoistuksiin. Tuntuu, että meidän aitoa huolta näiden toimien vaikutuksista ei otettu neuvotteluissa huomioon, Niemi sanoo.

Saarioinen varaa myös mahdollisuuden lomauttaa työntekijöitään tuotantotilanteen mukaan. Optio lomautuksiin on voimassa huhtikuun loppuun asti. Toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden ja johdon osalta suunnitelluista lomautuksista luovuttiin.

Saarioinen Oy:n ja Artekno-Saarioinen Oy:n syyskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin tällä viikolla päätökseen. Saarioinen toteuttaa noin kahdeksan miljoonan euron säästöohjelman ensi vuodelle kustannuksia karsimalla ja toimintaa tehostamalla.