Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1.8.2015

24.6.2015

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat.

Taulukkopalkat ovat alan työehtosopimuksissa sovittuja vähimmäispalkkoja, paikallisesti voidaan sopia paremmista palkoista, mutta ei huonommista.

Jos epäilet, että palkkasi ei täytä työehtosopimuksen vähimmäisvaatimuksia, ole yhteydessä työpaikkasi SEL:n luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, ole yhteydessä suoraan oman alueesi SEL:n aluetoimistoon aluesihteeriin, p. 020 774 004.