Suomen Nestle sai työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakon

29.10.2010

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut 9.9.2010 kansainväliseen elintarvikealan Nestle-konserniin kuuluvan Suomen Nestle Oy:n materiaalipäällikön 10 päiväsakkoon eli 370 euron rangaistukseen ja yhtiön 10 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Suomen Nestlen Turengin tehtaalla työntekijälle oli sattunut työtapaturma 22.7.2008 lavaamon kuljettimella, johon oli tullut häiriö. Työntekijä oli ryhtynyt käsin siirtämään kuljettimelle pysähdyksiin jäänyttä kuormalavaa, jolloin kuljetin oli automaattisesti käynnistynyt ja työntekijän sormi oli jäänyt puristuksiin.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus totesi perusteluissaan muun muassa, että materiaalipäällikön velvollisuutena olisi ollut huolehtia laitteen asianmukaisesta suojauksesta. Rangaistusta mitattaessa otettiin huomioon, että materiaalipäällikkö oli ryhtynyt laatimaan suunnitelmaa suojauksen järjestämistä varten.

Yhteisösakon rahamäärää harkitessaan käräjäoikeus huomioi, että yhtiö on suuri ja vakavarainen ja yhtiöllä on laaja ja toimiva työsuojeluorganisaatio. Lisäksi yhtiö oli jo ennen rikoksen tapahtumista ryhtynyt suunnittelemaan työpaikan turvallisuuden parantamista ja on sittemmin ryhtynyt mittaviin investointeihin.