SEL:n liittovaltuusto: Seuraavan eduskunnan kiellettävä nollatyösopimukset ja lyhennettävä koeaikaa

28.11.2014

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on pettynyt, että tällä eduskuntakaudella ei ole saatu kolmikantaisissa työryhmissä sovittua nollatyösopimusten kieltämisestä lailla. SEL vaatii, että seuraavalla eduskuntakaudella nollatyösopimukset on kiellettävä lailla. Nykyinen työlainsäädäntö ei tunne nollatyösopimuksia.

Nollatyösopimukset ovat työntekijän kannalta erittäin ongelmallisia, sillä työnantaja siirtää niillä yrittämisen riskiä työntekijälle. Työtuntien vaihdellessa työnantajan tarpeen mukaisesti 0-40 tuntiin viikossa, työntekijä kärsii jatkuvasta toimeentulon epävarmuudesta. Työnantaja voi nollatyösopimuksella kiertää esimerkiksi koeaikaan, sairausajan palkkaan, lisätyöoikeuteen, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyviä määräyksiä.

SEL ei tule hyväksymään koeajan pidentämistä. Toisin kuin työ- ja elinkeinoministeriö on marraskuussa esittänyt, koeaikaa pidentämällä ei paranneta Suomen kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä tai julkisen talouden tilaa. Sen sijaan koeajan pidentäminen lisäisi työnantajien mielivaltaa työpaikoilla antamalla työnantajille lisää aikaa käyttää koeaikaa väärin ja lisäämällä työntekijöiden epävarmuutta.

Ei ole perusteltua väittää, että nykyinen enintään neljän kuukauden pituinen koeaika olisi kynnys työllistämiselle, sillä tosiasiassa jo paljon nykyistä koeaikaa lyhemmässä ajassa työsopimuksen osapuolet tietävät, vastaako sopimus sille asetettuja edellytyksiä.

Pitkät koeajat ovatkin johtaneet siihen, että jotkut työnantajat käyttävät koeaikaa väärin ja päättävät työsuhteita koeajan perusteella muiden syiden takia, vaikka työntekijä olisikin soveltuva työhön. Työnantajat esimerkiksi käyttävät koeaikaa mahdollisuutena teettää töitä perusteettomasti määräaikaisesti purkamalla toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen koeajan viimeisinä päivinä.

SEL esittää, että seuraavalla eduskuntakaudella työsuhteen heikomman osapuolen eli työntekijän turvaa parannetaan puolittamalla koeajan enimmäispituus nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen kuukauteen. Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituudeksi voitaisiin sopia enintään kolmasosa työsopimuksen kestoajasta, kuitenkin aina enintään kaksi kuukautta.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Espoossa 28.11.2014