Atria-Valmisruoka Oy:lle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

11.4.2014

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on torstaina tuominnut Atria-Valmisruoka Oy:n 20 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi kaksi työnjohtajaa sekä tuotantopäällikkö tuomittiin kukin 10 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

 

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2012 Seinäjoella tapahtunut työtapaturma, jossa loukkaantui yhtiön kesätyöntekijä. Kesätyöntekijä oli irrottamassa salaattimollaa eli allasvaunua salaatinsekoituskoneesta, kun molla jäi jumiin. Työntekijä oli yrittänyt irrottaa mollaa sekoittajasta painamalla käyttökytkimiä ja vetäen samalla mollaa pois. Hän oli kuitenkin painanut vahingossa väärää nappia ja molla oli noussut ylös niin, että työntekijän käsi jäi puristuksiin mollan ja sekoittajan väliin.

 

Kyseinen mollatyyppi jäi työntekijän kertoman mukaan joskus jumiin sekoittajaan, vaikka se työnantajan edustajien käsityksen mukaan oli sekoittajaan yhtä sopiva, tai jopa turvallisempi, kuin muut mollatyypit. Koneen käyttökytkinpaneeli sijaitsi niin lähellä sekoittajaa, että koneen vaara-alueelle oli mahdollista ulottua käyttökytkimiä samalla painaen.

Käyttökytkinpaneeli oli suojattu muovipussilla, minkä lisäksi käyttökytkimien merkinnät olivat kuluneet pois.

 

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koneeseen sen hankinnasta asti kuulunut toimintaan kytketty turva-aita ei ollut riittävä suojalaite, sillä se ei tosiasiassa estänyt vaara-alueelle pääsyä, vaan sen yli astumalla taikka kurottamalla oli mahdollista ulottua koneen liikkuviin osiin.

 

Käräjäoikeus katsoi, että edellä mainitut käyttökytkinpaneelin sijainti ja peittäminen, merkintöjen kuluminen sekä puutteet mollan ja sekoittajan yhteensopivuudessa olivat olleet sellaisia asioita, jotka työnantaja olisi voinut ja jotka työnantajan olisi pitänyt huomata ja korjata. Käräjäoikeus katsoi myös, että pelkästään vanhan koneen huoltaminen ja pitäminen alkuperäistä vastaavassa kunnossa ei riitä, vaan mm. alalla tapahtuva kehitystä on seurattava.

 

Käräjäoikeus totesi työturvallisuusmääräyksiä siteeraten, että työvälineiden on oltava työhön ja työolosuhteisiin sopivia eikä niiden käyttö saa aiheuttaa haittaa ja vaaraa niillä työskenteleville tai muille työpaikalla oleville henkilöille. Koneet tulee käräjäoikeuden mukaan varustaa tarvittavilla suojuksilla, turvalaitteilla ja merkinnöillä eikä niitä saa käyttää ilman vaadittavia suojalaitteita.

 

Työsuojeluviranomaiset korostavat, että työvälineissä havaitut vaarat tulee ensisijaisesti poistaa vaara-alueelle pääsyn estävin teknisin toimin. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voida korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla esimerkiksi pysäyttää kone vaara-aluetta lähestyttäessä.