Elävänä eläkkeelle! -kampanja vastustaa eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistoa

18.2.2014

Elävänä eläkkeelle! -kampanja vastustaa eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistoa. Eläkeputkeen päässyt työttömäksi jäänyt saa saman tulotason kuin ansiosidonnaisella päivärahalla. Eläkeputki kestää eläkeiän alkamiseen saakka.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelut eläkejärjestelmän uudistamisesta ovat parhaillaan käynnissä. Niiden yhteydessä on vaadittu eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistamista. Kuitenkin jo tällä hetkellä tuhannet ihmiset eivät Suomessa pysy terveenä työelämässä tai eivät saa tehdä töitä edes nykyiseen eläkeikään asti. Rakennusliiton helmikuussa julkistama Elävänä eläkkeelle! -kampanja kokoaa väkeä vastustamaan eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistoa.

Elävänä eläkkeelle! -kampanjaa varten laaditun Suomalaiset ja eläkeikä -selvityksen mukaan suomalaisten enemmistö ei usko, että jaksaa tehdä työtä 67-vuotiaaksi. Enemmistö kyselyyn osallistuneista epäilee, että töitä olisi edes tarjolla 67-vuotiaaksi saakka.

Usko työssä jaksamiseen hiipuu iän mukaan: joka kolmas alle 34-vuotiaista uskoi jaksavansa hyvin tai melko todennäköisesti töissä 67-vuotiaaksi, mutta 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä vain noin joka viides.

Työssä jaksamiseen on panostettava entistä enemmän, mutta se ei ratkaise raskaasta työstä johtuvia ongelmia. Kaavamainen eläkeikä ei ota huomioon kuormittavien töiden vaikutusta työssä jaksamiseen. Kampanja vaatiikin, että työntekijöille on annettava mahdollisuus päästä ”elävänä eläkkeelle” siten, että eläkeikä määräytyy yksilöllisesti työn raskauden ja kuluttavuuden mukaan. Ikääntyville työntekijöille on myös annettava mahdollisuus päästä tehtäviin, jotka joustavat jaksamisen mukaan.

Keskimääräinen eläköitymisikä on tällä hetkellä vajaat 61 vuotta, vaikka virallinen eläkeikä on joustava 63–68 vuotta. Tuhannet ihmiset joutuvat vuosittain jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin jo alle 52-vuotiaina, kun terveys ei enää kestä työntekoa.

Esimerkiksi Itävallassa on käytössä eläkejärjestelmä, joka huomioi raskaan työn raatajat. Kolmivuorotyöläiset, ulkona jatkuvasti työskentelevät ja monet muut ns. raskaan ammatin harjoittajat pääsevät Itävallassa eläkkeelle muita aikaisemmin.

Monet ikääntyneet työntekijät myös joutuvat työttömiksi ennen virallista eläkeikää. Eläkeputki auttaa suurta osaa näistä tuhansista ikääntyneistä työttömistä pääsemään kunnialla lakisääteiselle eläkkeelle. Eläkeputken poistaminen romahduttaisi ikääntyneen työttömän toimeentulon tason.

Eläkeputken poistaminen ei ole aiheuttanut kovaa vastustusta, mikä ei ole ihme, sillä selvityksen mukaan vain 50 % vastaajista osasi kertoa, mitä eläkeputkella tarkoitetaan.

Eläkeputken poistuminen merkitsisi tulojen alenemista peruspäivärahojen tasolle, eli noin 650 euroa plus mahdolliset lisätuet. Yhteensä 83 % arvioi Suomalaiset ja eläkeikä -selvityksessä tulevansa huonosti (53 %) tai varsin huonosti (30 %) toimeen peruspäivärahalla.

Raskailla aloilla eläkeputki on taannut noin 15 000 työntekijälle säädyllisen perusturvan ennen varsinaista eläkeikää. Eläkeputki tarkoittaa, että ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saa eläkkeen alkamiseen saakka.

www.elavanaelakkeelle.fi