SEL:n liittovaltuusto: Vuorotteluvapaan heikentäminen ei edistä työssä jaksamista

29.11.2013

Tiedotusvälineissä on uutisoitu marraskuussa vuorotteluvapaan heikentämisaikeista. Uutisoinnin mukaan kolmikantaisessa työryhmässä on sovittu, että vuorotteluvapaan yläikärajaksi tulee 60 vuotta ja vuorotteluvapaalle jäävältä vaaditaan jatkossa työhistoriaa 17 vuotta nykyisen 10 vuoden sijaan.

Tällä viikolla uutisoitiin, että hallitus aikoo tiukentaa vuorotteluvapaan ehtoja vielä sen lisäksi, mitä on jo sovittu kolmikantaisessa työryhmässä. Hallitus aikoo esittää, että vuorotteluvapaan sijaisen pitäisi olla ennen sijaisuutta kolme kuukautta työttömänä. Tällä hetkellä riittää, että sijainen on ollut työttömänä työnhakijana yhden päivän. On totta, että tämä on mahdollistanut sen, että jotkut työnantajat käyttävät järjestelmää väärin, eivätkä työllistä sijaiseksi aidosti työtöntä ihmistä. Tällainen keinottelu on väärin.

SEL ei hyväksy vuorotteluvapaan heikentämistä. Jos vuorotteluvapaan ehtoja heikennetään, on selvää, että vuorotteluvapaan nyt jo vähäinen käyttö vähenee entisestään. Jos vaaditaan 17 vuoden työhistoria, yhä harvempi ruuhkavuosiaan elävä voi jäädä vuorotteluvapaalle. Yläikärajan asettaminen 60 vuoteen taas vaikuttaa suoraan ikääntyneiden työntekijöiden pysymiseen työelämässä. Jos vuorotteluvapaan sijaisen pitäisi vielä lisäksi olla kolme kuukautta työttömänä, muutokset tulisivat käytännössä lopettamaan vuorotteluvapaan käytön kokonaan.

Vuorotteluvapaa on merkittävä tekijä työntekijöiden työssä jaksamisen parantamiseksi. Erityisesti fyysisesti raskailla aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, mahdollisuus jäädä vuorotteluvapaalle on tärkeä. Tälläkin hetkellä moni työntekijä, joka haluaisi jäädä vuorotteluvapaalle, ei pysty jäämään, koska vuorotteluvapaan ajalta maksettava taloudellinen korvaus on niin pieni.

Juhlapuheissa maan hallitus ja työnantajat haluavat pidentää työuria parantamalla työhyvinvointia ja työssä jaksamista. On käsittämätöntä, että samaan aikaan tehdään esityksiä, joiden vaikutus on täysin päinvastainen. Jos työssä jaksamista halutaan oikeasti työpaikoilla lisätä, vuorotteluvapaan heikennyksistä on luovuttava, sillä vuorotteluvapaa on yksi tärkeä keino lisätä työssä jaksamista.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Tuusulassa 29.11.2013