SEL ja ETL neuvottelevat seuraavan kerran 8.10.2013

4.10.2013

SEL ja ETL ovat tänään neuvotelleet ensimmäisen kerran siitä, onko liittojen sopimusaloille löydettävissä ratkaisut työehtosopimusten uudistamiseksi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta soveltaen.

Seuraavan kerran SEL ja ETL neuvottelevat tiistaina 8.10.2013.

SEL:n liittohallitus on antanut SEL:n neuvottelukunnille valtuudet kutsua tarvittaessa koolle liittovaltuusto käsittelemään neuvottelutilannetta. SEL:n sääntöjen mukaan liittovaltuusto päättää työehtosopimusten hyväksymisestä. Neuvottelukunnat voivat myös katkaista neuvottelut, jos niissä ei ole etenemismahdollisuuksia.

Neuvotteluiden takaraja on työllisyys- ja kasvusopimuksen aikataulun mukainen 25.10.2013.

SEL:n ja ETL:n väliset nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2014 asti.