Ruuan arvonlisävero alenee

20.11.2008

Eduskunta hyväksyi arvonlisäveron alennuksen keskiviikon täysistunnossaan. SDP:n hylkäysesitys kaatui äänestyksessä luvuin 124-34. Äänestyksen yhteydessä Vasemmistoliitto vaati veroalennuksen voimaantulon aikaistamista.Ruuan arvonlisäveroa alennetaan kuitenkin hallituksen esityksen mukaisesti.


Ruoan ja rehujen arvonlisävero laskee 17 prosentista 12 prosenttiin ensi vuoden lokakuun alussa. Alennuksen odotetaan siirtyvän hintoihin, joiden odotetaan laskevan 4,1 prosenttia.

Ruoan ja rehujen arvonlisäveron alentaminen vähentää valtion verotuloja 500 milj. euroa vuodessa, mutta siitä palautuisi hallituksen arvion mukaan noin puolet veronalennuksen myönteisten vaikutusten seurauksena.

Esityksestä mietinnön (VaVM 19/2008) tehnyt valtiovarainvaliokunta edellyttää, että elintarvikkeiden hintakehitystä seurataan systemaattisesti riittävän pitkältä ajalta ennen muutosta ja sen jälkeen. Valiokunta haluaa seurannasta yhteenvedon vuoden 2010 loppuun mennessä