Raision Oyj:n laittomuudet romuttavat elintarvikealan tulevaisuutta

26.9.2007

Raisio Oyj on irtisanonut entisen pitkäaikaisen pääluottamusmiehen työsuhteen. Irtisanominen toteutettiin käyttäen perusteena tuotannollisia ja taloudellisia syitä. Irtisanomishetkellä irtisanottu henkilö toimi henkilöstön valitsemana edustajana Raisio Oyj:n hallintoneuvostossa. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa takaa hallintoneuvoston edustajalle irtisanomissuojan, joten irtisanominen on yksiselitteisesti laiton. Yrityksellä on Raisiossa yli 200 työntekijää. Henkilöstön edustaja hallintoneuvostossa oli ainoa irtisanottu.

Suomessa toimivien elintarvikealan suurimpien konsernien 70 pääluottamusmiestä kokoontui Vantaalla keskiviikkona 26.9.2007. Pääluottamusmiehet vaativat Raisio Oyj:tä palauttamaan hallintoneuvoston henkilöstöedustajan työsuhteen ja perumaan laittoman irtisanomisen.

Länsi-Suomessa on alkuviikon aikana useilla elintarvikealan työpaikoilla ollut yli 2000 henkeä työhuonekunnan kokouksissa.

Raision Oyj:n toimintaa ja luottamusmiesten asemaa tullaan käsittelemään työhuonekuntien kokouksissa eri puolella Suomea 12.10.2007. Työpaikkojen työhuonekuntien kokouksissa päätetään työpaikkakohtaisista toimista. Kokoukset saattavat muuttua myös mielenilmauksiksi. Pääluottamusmiesten mukaan näistä mielenilmauksista kantaa vastuun Raisio Oyj.

Laittomuuksillaan Raisio Oyj romuttaa koko suomalaisen elintarvikealan tulevaisuutta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto vaatii Elintarviketeollisuuden työnantajaliittoa huolehtimaan siitä, ettei sen jäsenyrityksissä harjoiteta laittomuuksia työntekijöitä kohtaan. Mikäli työnantajaliitto ei pysty kitkemään jäsenyritystensä laittomuuksia, ei Suomen Elintarviketyöläisten Liitto pysty takaamaan työrauhavelvoitteen täyttymistä elintarvikealan työpaikoilla.