SEL jatkaa sopimusneuvotteluja

5.3.2007

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliiton (ETL) välisten kaikkien viiden sopimusalan työehtosopimusten voimassaolo päättyi 28.2.2007.

SEL ja ETL ovat käyneet neuvotteluja uusista työehtosopimuksista tammikuun 2007 lopusta asti. Neuvottelutapaamisia on ollut 1-2 kertaa viikossa.

SEL on puoleltaan suhtautunut vakavasti sopimukseen pääsemiseksi. Tärkeimpinä asiakysymyksinä SEL on nostanut esiin vuokratyövoiman käytön sääntelyn ja epätyypillisten sekä osa-aikaisten työsuhteiden käyttöön liittyvät kysymykset. Työnantajaliitto on kautta linjan suhtautunut kielteisesti SEL:n sopimusesityksiin.

Omina vaatimuksinaan työnantajajärjestö on mm. vaatinut mahdollisuutta 10 tunnin työaikaan ja 50 tunnin työviikkoon kaikilla elintarviketeollisuuden sopimusaloilla. Työnantajat katsovat myös, ettei ulkopuolisen mm. vuokratyövoiman käyttöä tulisi rajoittaa mitenkään.

Sopimukseen tähtäävien neuvottelujen aikaansaamiseksi SEL on päättänyt, ettei 12.3.2007 alkaen ylitöitä toistaiseksi elintarviketeollisuudessa tehdä. Päätöksestä ei ole haittaa niissä yrityksissä, jossa tuotantoa tälläkin hetkellä pyöritetään riittävällä henkilöstöllä.

SEL:n liittovaltuusto kokoontuu 15.3.2007 harkitsemaan neuvottelutilannetta ja mahdollisia jatkotoimia.

SEL:n jäsenille lisätietoa SELnetissä.