Elintarviketeollisuus on arvostetuimpia toimialoja

20.10.2006

TNS Gallupin tekemän kyselyn mukaan elintarviketeollisuus on Suomen arvostetuimpia toimialoja. Suomalaisista 61 prosenttia ilmoitti elintarviketeollisuuden kolmen eniten arvostamansa alan joukkoon. Kumulatiivisessa tarkastelussa elintarviketeollisuus sai mainintoja eniten. Vertailtavina aloina olivat elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, paperi- ja metsäteollisuus, informaatiotekniikkateollisuus, metalliteollisuus, vähittäiskauppa, pankki- ja vakuutustoiminta sekä hotelli- ja ravintolatoiminta.

- Tulos kuvastaa luottamusta kotimaisten elintarvikkeiden korkeaan laatuun, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja maittavuuteen. Tulos on samalla suuri kiitos ja tunnustus korkeasta osaamisesta ja ammattitaidosta kaikille elintarviketeollisuudessa työskenteleville, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen toteaa.

Kysely tehtiin TNS Gallupin Gallup kanavalla elokuussa 2006. Suomalaisilta kysyttiin: "Mitä toimialaa arvostat eniten, toiseksi eniten ja kolmanneksi eniten?" Kyselyn teettivät Elintarviketeollisuusliitto ja Lääketeollisuus. Tulos on valtakunnallisesti iän, sukupuolen ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta asuinalueen mukaan edustava.

Elintarviketeollisuus on Euroopan suurin teollisuudenala. Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja, neljänneksi suurin teollisuudenala ja työllistää 37 200 henkeä. Koko elintarvikeketju työllistää 13 prosenttia Suomen työllisistä.