Elintarviketeollisuuden tukeminen tulevaan hallitusohjelmaan

17.10.2006

Elintarviketyöläiset haluavat hallitusohjelmaan kotimarkkinoiden toimintaedellytykset

SAK julkisti 17.10. tavoitteensa seuraavalle eduskuntavaalikaudelle. SAK:n hallituksen jäsen Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen antaa tukensa SAK:n tavoitteille. Kuntonen kuitenkin toteaa, että Elintarviketyöläisten Liitolla on myös selkeästi omia tavoitteita.

SEL tulee nostamaan omina tavoitteinaan esille kotimarkkinateollisuuden toimintaedellytykset, ruuan arvonlisäveron alentamisen ja epätyypillisten työsuhteiden käytön selkeän rajoittamisen.Kotimarkkinateollisuuden toimintaedellytykset taattava

Suomalainen elintarviketeollisuus on kotimarkkinateollisuutta. Kotimarkkinateollisuuden varassa työllistyy suoraan tai välillisesti varovaisenkin arvion mukaan 150 000 suomalaista. Maan hallitusohjelmiin on yleensä kirjattu vientiteollisuuden toiveita ja talouspoliittiset tavoitteet ovat olleet vientiteollisuuden tavoitteita.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto on huolissaan suomalaisen kotimarkkinateollisuuden - elintarviketeollisuuden - toimintaedellytyksistä. Viimeaikainen keskustelu merenkulun tukemisesta osoittaa Kuntosen mukaan sen, että on toimittava ajoissa. - Kotimaisen elintarviketeollisuuden tukitoimiin pitää herätä viimeistään nyt. Ellei nyt toimita, saatetaan menettää merkittävää suomalaista teollisuutta.

Kuntosen mukaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata selkeät tavoitteet kotimaisen ruuan tuotannolle. - Tukien pitää jakautua tasaisesti koko elintarviketuotannon tuotantoketjulle, Kuntonen muistuttaa. - Lainsäädännöllä pitää turvata suomalainen elintarvikehuolto kokonaisuutena.Ruuan arvonlisävero eurooppalaiselle tasolle

SEL:n veropoliittinen ykkösvaatimus on ruuan arvonlisäveron alentaminen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen juuri julkistaman tutkimuksen mukaan ruuan arvonlisäveron alentamisesta 80 prosenttia siirtyisi kuluttajahintoihin.

SEL:n puheenjohtaja Kuntonen muistuttaa, että alentamisesta hyötyisi koko kotimarkkinaketju. - Viimeaikainen yt-neuvottelujen suma kertoo myös siitä, että koko kotimainen elintarviketeollisuus tarvitsee piristysruisketta. Tästä hyötyisivät myös elintarvikealan työntekijät.

SEL:n tavoite on ruuan arvonlisäveron alentaminen Ruotsin ja Norjan 12 prosentille tasolle. Euroopassa asukasta kohden painotettuna vero on keskimäärin 5,5 %.


Osa-aikatyö ja sunnuntaityö pannaan

SAK vaatii osa-aikatyön teettämisen kiristämistä lakiin. Elintarviketyöläisten liitto on voimassaoleviin työehtosopimuksiinsa kirjauttanut kokoaikaiset työsuhteet. - Haluamme myös lain suojan kokoaikaiselle työlle ja selvästi kiristettävän vuokratyövoiman käytön ehtoja, sanoo Kuntonen. - Emme myöskään halua, että lainsäädännöllä ainakaan vapautetaan lisää sunnuntaityön teettämistä kaupan sunnuntaiaukiolon vapauttamisen muodossa.

Elintarvikealan pitkä työehtosopimus päättyy keväällä 2007 ja SEL käy TES-neuvottelut. Puheenjohtaja Kuntonen uskoo, että epätyypilliset työsuhteet nousevat neuvotteluissa esiin.

SAK:n keskusteluasiakirja löytyy osoitteesta:
http://www.sak.fi/liitteet/289.pdf