SAK:n edustajakokous 5. – 7.2006: Pääluottamusmies Johan Stark

13.6.2006


Nimeni on Johan Stark. Olen 40-vuotias ja olen tässä edustajakokouksessa elintarviketyöläisten liiton edustajana. Elän ja asun yksikielisessä saarivaltakunnassa - Ahvenanmaalla. Minulla on perhe, jossa on kolme lasta. Työskentelen elintarvikkeiden jalostusteollisuudessa. Yrityksen nimi on VJ Dahlman. Olen toiminut työpaikallani luottamusmiehenä vuodesta 2001 lähtien. Olen täällä tehdäkseni tunnetuksi Kemianliiton ja Palvelualojen ammattiliiton aloitteita, mitkä koskevat SAK:n edustuksen jatkamista Ahvenanmaalla 31.12.2007 jälkeen. Olen tehnyt valinnan pitääkseni tämän esitykseni ruotsiksi, jotta te suomenkieliset edustajakokousedustajat saisitte häivähdyksen siitä, miten helppoa tai vaikeaa voi olla kuunnella ja ymmärtää viestejä ja tiedotteita aivan muulla kielellä kuin omalla äidinkielellä. Mielestäni ammattiyhdistyksen demokraattinen perusoikeus on saada ammattiyhdistystietoja sillä kielellä, mitä ymmärtää. Muussa tapauksessa suljetaan ulkopuolelle välttämätön ja tärkeä informaatio ja rajoitetaan yksilön mahdollisuuksia olla osallistuva ja sekä rajoitetaan hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa ammattiyhdistyselämään. Kun luottamusmiehenä puhun työtovereitteni kanssa, saan usein kovaa kritiikkiä siitä, että he saavat informaatiota ja aineistoa vain suomeksi. He eivät ymmärrä, miksi he eivät voi saada informaatiota omalla äidinkielellään. Hehän maksavat myöskin jäsenmaksunsa kuten kaikki muutkin. Siksi moni sanoo, että he eivät halua olla enää mukana ammattiyhdistysliikkeessä. Olen tästä kovin huolissani.
Koska nyt on kyseessä SAK:n toiminnan jatkuminen ja edustus Ahvenanmaalla, on toisaalta kysymys ”elämästä ja kuolemasta” eli SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen olemassaolosta täällä meidän saarellamme. Jos SAK-lainen paikallinen luottamusmies katoaa Ahvenanmaalta, siinä tapauksessa katoaa myös ammattiyhdistysliike ja ne, jotka nyt ovat aktiivisia, lopettavat toimintansa. Keskusjärjestöillä AKAVA:lla ja STTK:lla on toki paikallinen edustuksensa nyt ja tulevaisuudessa ja siinä tapauksessahan on vain luonnollista, että SAK:n jäsenet Ahvenanmaalla siirtyvät näihin liittoihin aikaisemman liittonsa sijaan, koska SAK on heidät hylännyt. Ahvenanmaa on yksikielisesti ruotsinkielinen ja sillä on oma edustuslaitoksena. Ahvenanmaalaisilla on osittain oma lainsäädäntövaltuutuksensa, minkä takaa itsehallintolaki. Tämä sisältää sen, että ammattiyhdistysliike Ahvenanmaalla ei ole yksistään sisällytetty valtakunnan työoikeuslainsäädäntöön, vaan sen on myös oltava sisällytetty ahvenanmaalaiseen työoikeuslainsäädäntöön. On hyvin tärkeää, että SAK:n edustus on paikallisesti ankkuroitu ja että sillä on tärkeä sosiaalinen kontakti- ja verkostovaikutus meille jäsenille ja viranomaisille Ahvenanmaalla. Jotta SAK otettaisiin vakavasti, sillä täytyy olla oma paikallinen vartiointipaikkansa.

Vetoan siksi SAK:n edustajakokoukseen, jotta se hyväksyisi aloitteet 9 ja 10, jotka Kemianliitto ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ovat jättäneet edustajakokoukselle käsiteltäväksi. Tämä on erittäin tärkeää meille Ahvenanmaalla.