SAK:n 17. edustajakokous, plm Pekka Aimonaho: Henkilöstöjohtaminen yrityksissä

6.6.2006

Tänä päivänä yrityksiltä vaaditaan tasa-arvo suunnitelma ja yritykset tekevätkin niitä kiitettävästi. Tottahan lakia pitää noudattaa. Tasa-arvolakiin on vain tullut lipsahdus, koska siinä pääsääntönä on miesten ja naisten tasa-arvo. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo alkaa olla pääsääntöisesti hyvällä tolalla, mutta nyt ongelmaksi on muodostumassa tasa-arvo samaa sukupuolta olevien kesken. On työpaikkoja, jossa ns. mukavat tyypit saavat hyvät hommat ja muut saavat hoitaa toisarvoiset työt. Työnjohtajat huomioivat kaveruuden töitä jakaessaan tai sitten nämä jaetaan jo illanistujaisissa pomon ja työntekijöiden kesken. Miten käy niiden työntekijöiden, jotka viettävät aikaa perheensä kanssa, eivätkä pääse osallistumaan näihin ”töidenjako illanviettoihin”?
On tietysti hyvä, että työnjohto viettää vapaa-aikaansa alaistensa kanssa. Mutta kun tämä alkaa näkyä työpaikoilla siten, että kaverit ovat etusijalla, ollaan väärällä tiellä.

Henkilöstöjohtaminen on myös koventunut. Enää ei paljoakaan puhuta ns. pehmeistä arvoista, vaan yritysten lakimiehet lukevat työsopimuslakia ja työehtosopimuksia löytääkseen kohtia, joita tulkitsemalla voivat koventaa otteitaan työntekijöistä. Enää sairas ei välttämättä ole sairas, joka ansaitsee sairasajaltaan palkan, vaan henkilö on sairaslomalla ilman palkkaa. Meiltä vaaditaan ymmärrystä kovenevassa kilpailussa ja joustoja vedoten siihen, että muissakin maissa maailmalla joustetaan. Mielestäni nyt on meidän aika sanoa EI työnantajien pompotukselle ja yrittää saada johtajat ymmärtämään, että sovussa rakentaminen työntekijöiden kanssa, niin kuin ”silloin ennen” on ainoa oikea ja terve vaihtoehto yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.