Kuntonen:Suomalaiset kuluttajat haluavat valmistusmaan esiin pakkausmerkinnöissä

14.10.2005

Kuluttajat kaikkialla Euroopassa ovat erittäin kiinnostuneita käyttämiensä elintarvikkeiden valmistusmaasta. Aika harva meistä on välinpitämätön tämän asian suhteen. Suomalaiset kuluttajat eivät tee tässä asiassa poikkeusta, vaan haluavat laajentaa elintarvikkeiden pakollisten pakkausmerkintöjen luetteloa niin, että siellä on selkeästi luettavissa myös elintarvikkeiden valmistusmaa.

Pakkausmerkinnöissä käytetty alkuperä -sana on harhaan johtava. On erilaisia näkemyksiä siitä, tarkoittaako alkuperä elintarvikkeen raaka-aineiden alkuperää vai elintarvikkeen valmistuspaikkaa. Merkintöjen perustuminen erilaisiin tulkintoihin johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä. Alkuperä sana viittaa monien ihmisten mielestä raaka-aineiden alkuperään, valmistusmaa taas maahan missä tuote on valmistettu. Molemmilla sanoilla on oma viestinsä.

Suomalaiset kuluttajat osoittavat 120 000 allekirjoituksen voimin, että elintarvikkeen valmistusmaa tulee aina ilmoittaa pakkausmerkinnöissä. Tuotteen nimestä ei voi päätellä valmistusmaata, ellei sitä löydy pakkausmerkinnöistä. On myös alkanut esiintyä tietoista harhauttamista tuotenimien luomilla valmistusmaa-mielikuvilla.

Tuotenimet johtavat harhaan. Tämä kävi ilmi Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Kunta-alan ammattiliiton vuosi sitten Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä teettämässä selvityksestä ”Johtaako tuttuus harhaan”. Kuluttajille näytettiin 15 elintarvikepakkauksen kuvaa ja kysyttiin valmistetaanko tuote heidän mielestään ulkomailla vai Suomessa. Tuotteet valittiin niin, että mukaan otettiin sekä tuttuja suomalaisia kuin helposti ulkomaalaisiksi tunnistettavia tuotteita. Selkeästi suomalaisilla tuotenimillä myytävät elintarvikkeet arvioitiin Suomessa valmistetuiksi. Siitä huolimatta, että osa näistä ”brandeistä” oli myyty jo vuosia sitten ulkomaiseen omistukseen ja valmistus siirtynyt sen myötä ulkomaille. Vain pakkausmerkinnöissä oleva valmistusmaa antoi kuluttajalle oikean tiedon. Vieraskieliset nimet tuotepakkauksissa taas johtivat ajattelemaan valmistusmaan olevan muu kuin Suomi, vaikka osa näistä tuotteista oli päinvastoin valmistettu Suomessa.

Kuluttajat ovat kiinnostuneita valmistusmaa-tiedoista esimerkiksi boikotoidakseen jossakin maassa tuotettuja tuotteita tai tukeakseen jonkin kehitysmaan tuotantoa. Kaikkialla ihmiset pitävät yleensä oman maansa tuotteita parempina kuin muiden maiden tuotteita. Tuoretuotteiden kohdalla tämä on erityisen ymmärrettävää.

EU:n komissiossa pyritään luomaan selkeät pelisäännöt ja yhdenmukaiset ohjeet. Näin pitää ollakin. Kuitenkin kuluttajalla tulee kaikissa tapauksissa olla oikeus tietää missä maassa tuote on valmistettu ja mikä on tuotteen valmistuttajataho. Kuluttaja tekee viime kädessä ostopäätöksen, mutta hänellä on oltava riittävästi tietoa itsenäisen ostopäätöksensä pohjaksi. Kuluttajalla tulee olla oikeus tietää missä hänen ostamansa elintarvike on valmistettu. Uskomme tämän vaatimuksen toteutuessaan toimivan myös yhtenä Eurooppalaisen ruokaturvallisuuden ylläpitäjänä.