Luottamusmiesten asemaa parannettava

29.9.2005

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ei salli missään muodossa työnantajien luottamusmiehiin kohdistamaa painostusta, joka on viime aikoina huolestuttavasti lisääntynyt. Luottamusmiesten asemaa on jatkossa vahvistettava entisestään myös työmarkkinaosapuolten yhteisessä luottamusmiessopimuksessa. Liittohallitus korostaa 29.9. pitämässään kokouksessa, että luottamusmiesorganisaatio on koko työmarkkinoiden sopimisjärjestelmän selkäranka.

- Jollei luottamusmiesten asemaa vahvisteta, tilanne uhkaa koko yhteistä työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmää, SEL:n liittohallitus sanoo. Samalla se muistuttaa, että ay-väellä on valmiudet käynnistää tarvittaessa vastatoimet, jos painostus jatkuu.

Liittohallitus korostaa luottamusmiesten edustavan työntekijöitä, joiden tukea luottamusmies nauttii. Työntekijöiden tulee aiempaa nopeammin ja voimakkaammin reagoida kaikkeen luottamusmiehiin kohdistuvaan painostukseen.
_________________________________

Finlands Livsmedelsarbetares Förbund
Förbundsstyrelsen 29.9.2005

Förtroendemännens ställning måste stärkas


Finlands Livsmedelsarbetares Förbund, SEL rf kan inte acceptera att arbetsgivarna utövar någon som helst form av påtryckning mot förtroendemännen, ett fenomen som har ökat oroväckande den senaste tiden. Förtroendemännens ställning bör stärkas också framdeles och detta bör skrivas in i arbetsmarknadsparternas förtroendemannaavtal. Förbundsstyrelsen underströk vid sitt möte den 29.9. att förtroendemannaorganisationen är ryggraden i hela systemet med avtal på arbetsmarknaden.

– Om man inte befäster förtroendemännens ställning, är arbetsmarknadens hela förhandlingssystem hotat, säger SEL:s styrelse. Styrelsen påminner samtidigt om att de fackligt anslutna är beredda att skrida till motåtgärder vid behov, om påtryckningarna fortgår.

Förbundsstyrelsen understryker också att förtroendemännen representerar arbetstagarna och att förtroendemannen åtnjuter arbetarnas stöd. Arbetstagarna borde också reagera snabbare och starkare på all den påtryckning som utövas mot deras förtroendemän.