SEL:n edustajakokouksen julkilausuma: Työnantajat murtavat toimillaan sopimusyhteiskuntaa

9.6.2012

SEL tuomitsee jyrkästi työnantajien pyrkimykset heikentää suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Työnantajapuolella etsitään uusia tapoja hyökätä ammattiliittojen jäsenistöä ja sen perusoikeuksia vastaan. Näihin perusoikeuksiin kuuluu myös lakko-oikeus.

Tuorein esimerkki työnantajien tavasta kärjistää ja kiristää neuvottelutilanteita ylilyövillä toimenpiteillä on Finnairin tekniikan lakon keskeyttäminen käräjäoikeuden turvaamistoimipäätöksellä.

SEL ei hyväksy Finnairin toimia työntekijöiden lakko-oikeuden estämiseksi. Erityisen törkeää on, että valtion omistama yhtiö pyrkii estämään työntekijöidensä perusoikeuksien toteutumisen.

Finnairin työntekijöiden oli keskeytettävä lakkonsa suhteettoman suuren uhkasakon uhalla. Käräjäoikeus ei edes kuullut työntekijäpuolta ennen päätöstään. Oikeuden toimintatapa on Euroopan ihmisoikeussopimuksien ja oikeusjärjestelmän vastainen.

Suomalaisen oikeusjärjestelmän tilasta on syytä olla huolissaan, kun työmarkkinajärjestelmän kiistakysymyksiä ratkotaan käräjäoikeudessa ja ratkaisut ovat rajuudellaan yleisen oikeustajun vastaisia.

Elintarviketyöläiset joutuivat työnantajien kiristyneiden toimien kohteeksi vuoden 2010 työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Tuolloin elintarvikealan yrityksissä esimerkiksi estettiin järjestäytyneiden työntekijöiden työnteko rajaamalla ainoastaan SEL:n jäsenet työsulkuun.

Oulun käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomion, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus kohdistaa työsulku koskemaan vain ammattiliiton jäseniä. SEL:n mielestä työsulun kohdistaminen vain liiton jäseniin rikkoo yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan työntekijää ei saa syrjiä ammatillisen järjestäytymisen perusteella. Tuomio ei myöskään ota huomioon työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimusta. SEL on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimusosapuolien keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Jos työnantajapuoli ei kunnioita työntekijöiden perusoikeuksia, se uhkaa koko sopimusjärjestelmän säilymistä.


Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa 9.6.2012