Veli-Matti Kuntonen: Työehtosopimusten yleissitovuudesta luopuminen olisi paluu vanhaan isäntävaltaan

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL pitää Suomen Yrittäjien tulkintaa yleissitovien työehtosopimusten lainvastaisuudesta ja perusoikeuksien vastaisuudesta täysin perusteettomana.

– Työehtosopimusten yleissitovuus päinvastoin takaa perusoikeudet kaikille, sillä yleissitovilla työehtosopimuksilla varmistetaan säälliset työehdot, jotka kohtelevat työntekijöitä oikeudenmukaisesti, mutta estävät myös yritysten välistä epätervettä kilpailua työehdoilla. Yleissitovista työehtosopimuksista hyötyvät kaikki: työntekijät ja työnantajat sekä koko yhteiskunta, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen painottaa.

Suomen Yrittäjät haluaa lisätä paikallista sopimista, mutta heille ei käy nykyinen malli, jossa työehtosopimukset määrittelevät palkkojen ja muiden työehtojen vähimmäistasot, joiden puitteissa työpaikoilla voidaan sopia paikallisesti.

– Yrittäjät ajavat puhdasta isäntävaltaa työpaikoille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrittäjät haluavat kasvattaa omaa määräysvaltaansa, jotta töitä voidaan teettää suomalaisilla työpaikoilla nykyistä huonommilla työehdoilla. Tavoite näyttää olevan paluu aikaan ennen työntekijöiden järjestäytymistä ja ammattiliittojen syntyä, siitä kertoo myös yrittäjäjärjestön kielteinen suhtautuminen järjestäytymiseen, luottamusmiesjärjestelmään ja paikallisen tason edunvalvonnan toimintamahdollisuuksiin sekä pyrkimykset lisätä työelämän epävarmuutta heikentämällä työsuhdeturvaa. Tämä ei ole suomalaisen työelämän kehittämistä, vaan sen taannuttamista, Kuntonen toteaa.

Viime vuosina suomalaista työelämää ei ole enää kehitetty yhteistyössä sopimalla, esimerkiksi työntekijöiden työsuhdeturvaa ja työttömyysturvaa on yksipuolisesti heikennetty lainsäädännöllä.

– Maassamme on nyt hallitus, joka on valmis toteuttamaan työnantajapuolen tavoitteita. Asenteet ja toimet ovat koventuneet. On selvää, että myös järjestäytyneiden työntekijöiden on tiivistettävä rivejään ja oltava valmiita puolustamaan oikeuksiaan, jotta suomalainen työelämä ei taannu vanhan isäntävallan aikaan, Kuntonen sanoo.

Kuntonen puhui tänään Helsingissä Valkeakosken elintarviketyöläisten ammattiosaston jäsenille, jotka osallistuvat SEL:n Talvipäivät-risteilylle, joka kokoaa viikonlopuksi M/S Silja Europalle lähes 700 elintarvikealan työntekijää eri puolilta Suomea.