Työtuomioistuin: Työnantaja voi leipomoissa määrätä työntekijän lauantaitöihin

Työnantajalla on oikeus leipomossa määrätä yksipuolisesti tuotannon työntekijä työhön lauantaina sellaisella viikolla, jolla ei sunnuntain lisäksi ole toista vapaapäivää, työtuomioistuin linjasi 30.3.2017 antamassaan tuomiossa.

SEL ja työnantajaliitto ETL ovat olleet vuodesta 1976 asti erimielisiä siitä, voiko työnantaja teettää leipomoissa työntekijöillä säännöllistä lauantaityötä kuusi arkipäivää sisältävinä viikkoina työnantajan direktio- eli työnjohto-oikeuden perusteella.

Jotta tulkintaerimielisyyksistä päästäisiin ja asiaan saataisiin selvyys, SEL vei asian viime kesänä työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

SEL vaati työtuomioistuinta vahvistamaan, että työnantajalla ei ole oikeutta määrätä tuotannon työntekijöitä työhön lauantaina sellaisella viikolla, jolla ei ole sunnuntain lisäksi toista vapaapäivää. Työtuomioistuin vahvisti kuitenkin työnantajapuolen tulkinnan oikeaksi.

Työtuomioistuimen tuomio TT 2017:57, 30.3.2017