Työttömänä opiskeleminen helpottuu 1.1.2019 alkaen

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottuu 1.1.2019 alkaen. Enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi jatkossa aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan TE-viranomaisen toimesta. TE-toimistolle tulee kuitenkin ilmoittaa etukäteen, sillä päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee edelleen TE-toimisto.

Aktiivimallin edellytykset muuttuvat 1.1.2019 alkaen niin, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät myös aktiivisuutta.

Lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Lyhytkestoisten opintojen aikana työttömällä on edelleen velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta.

Jos aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella, aktiivisuusedellytys kertyy opintojesi ajalta. Aktiivisuusedellytykseen luetaan vuodenvaihteesta alkaen myös sivutoimiset opinnot. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Opinnot eivät estä työnhakijan oikeutta työttömyysetuuteen, jos

  • työnhakija on täyttänyt 25 vuotta,
  • opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Sivutoimiset opinnot osoittavat työttömän iästä riippumatta aktiivisuutta, jos työtön on

  1. opiskellut aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää. Opinnot otetaan huomioon enintään kuuden kuukauden ajalta.
     
  2. Jos työttömälle ei ole maksettu työttömyysetuutta päätoimisten opintojen ajalta ja opinnot ovat kestäneet vähintään viisi päivää, aktiivimallin tarkastelujakso alkaa opintojen päätyttyä alusta eikä etuuden määrää alenneta.
     
  3. Muun muassa ns. vapaan sivistystyön oppilaitoksen eli esimerkiksi kansalaisopiston kursseille osallistuminen on jatkossa aktiivimallissa aktiivisuudeksi huomioitavaa sivutoimista opiskelua.