Työtapaturmasta pakkauskoneella 40 000 euron sakot maustetehtaalle

Helsinkiläinen maustetehdas tuomittiin toukokuussa Helsingin käräjäoikeudessa 40 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön tuotantojohtaja ja työnjohtaja tuomittiin kummatkin 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta.

Tuomio tuli maustetehtaalla kolme vuotta sitten kesäkuussa sattuneesta työtapaturmasta, jossa mausteiden pakkauskoneen linjastolla työskennelleen työntekijän sormenpää jäi puristuksiin koneen liikkuvan radan ja sen kiinteiden tukirakenteiden väliin, kun hän oli koneen käynnissä ollessa puhdistanut sen liikkuvaa linjastoa.

Linjaston turvaovi oli auki tuolloin ja koko tuotantoajon ajan. Sen mahdollisti se, että niin sanottu ohitusavain oli laitettu turvarajakytkimeen. Tämä oli ollut käytäntönä jo vuodesta 2006 alkaen perustuen tuolloin koneen riskien arvioinnin yhteydessä yhtiössä tehtyyn ratkaisuun koneen käyttötavasta. Käräjäoikeus katsoi sen osoittaneen pyrkimystä kustannussäästöihin työturvallisuuden kustannuksella. Koneen tällä tavoin vaarallinen käyttötapa olisi käräjäoikeuden mukaan voinut aiheuttaa vakavammankin vammautumisen, ja se piti tätä työturvallisuuspuutetta pitkäaikaisena ja vakavana.

Tuotantojohtajan ja työnjohtajan käräjäoikeus katsoi huolimattomuudesta rikkoneen työturvallisuusvelvoitteitaan. Tuotantojohtaja oli aloittanut tässä tehtävässä noin puolitoista vuotta ennen tapaturmaa. Hänen vastuullaan on ollut sellaisten menettelytapojen ja rakenteiden luominen, joilla koneiden turvallisuus ja työntekijöiden riittävä ammattitaito ja osaaminen sekä naiden seikkojen valvonta varmistetaan siten, että nyt todetun kaltaiset, selkeät vaaratekijät ja vaaralliset työtavat havaitaan ja poistetaan.

Työnjohtajan käräjäoikeus totesi olleen osaltaan vastuussa koneen työtyöturvallisuuspuutteista ja alaistensa työntekijöiden käyttämästä puhdistustavasta. Hänen olisi tullut ymmärtää, että koneen turvaoven pysyvä ohittaminen ohitusavaimella mahdollistaa vaarallisen työskentelytavan.

Kone on poistettu käytöstä tapaturman jälkeen.

Työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että koneiden turvaovilla on valmistajan niille tarkoin miettimä käyttötarkoitus. Niiden ohittaminen erilaisilla konsteilla on aina arveluttavaa ja useimmiten vaarallistakin.


Käräjäoikeuden antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä työnantajapuoli on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.