Työsuojeluviikolla huomio työssä terveenä ikääntymiseen

Tällä viikolla 23.-29.10.2017 vietetään euroopanlaajuista työsuojeluviikkoa, jonka teemana on Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Teema on tärkeä huomioida työpaikkojen työsuojelutoiminnassa, sillä väestön ikääntymisen ohella myös työntekijät ikääntyvät.

Hyviä työsuojelukäytäntöjä noudattamalla voidaan parantaa koko työväestön, niin työmarkkinoiden uusien tulokkaiden kuin jo lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden, terveyttä.

– Vuoteen 2030 mennessä 55–64-vuotiaiden työntekijöiden osuuden odotetaan olevan 30 prosenttia tai jopa enemmän koko työvoimasta monissa Euroopan maissa. Myös eläkeikä nousee monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja monet työntekijät tekevät todennäköisesti pidemmän työuran. Turvalliset ja terveelliset työolot on näin ollen pyrittävä varmistamaan koko työuran ajan, perustellaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanjasivuilla.

Lue lisää SEL:n kampanjasivulta