Työsuojeluedustajien valinnoista ilmoitettava myös liittoon

Monilla elintarvikealan työpaikoilla on jo valittu työsuojeluedustajat 1.1.2018 alkavalle uudelle toimikaudelle. Valinnat ehtii tehdä vielä joulukuun aikana. Laki velvoittaa, että työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työntekijät valitsevat työsuojeluedustajat keskuudestaan. Valinnat on hyvä tehdä pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadi.

Kun valinnat on tehty, työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojelutehtäviin valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään lakisääteiseen työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä on lisäksi ilmoitettava erikseen liittoon. SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutettu. Ilmoitus pitää tehdä aina valintojen jälkeen, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä. 

Ilmoituslomakkeen voi täyttää ja tulostaa osoitteesta www.selry.fi/tyosuojeluvaalit tai www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Lomakkeet. Kopio allekirjoitetusta lomakkeesta lähetetään postitse tai skannattuna sähköpostilla SEL:n aluetoimistoon toimistonhoitajalle. SEL tiedottaa liittoon ilmoitetuille työsuojeluedustajille ajankohtaisista asioista ja esimerkiksi koulutuksesta.

Liitteet