Työntekijän sormi vammautui, työnantaja sai sakot työturvallisuusrikoksesta

Työntekijän sormi vammautui työtapaturmassa. Työnantaja ja kaksi työnjohtajaa saivat oikeudessa tuomion työturvallisuusrikoksesta ja sakkorangaistukset.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa elintarvikealan yrityksen 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta ja sen kaksi työnjohtajaa 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Työtapaturma sattui, kun työntekijä oli kesällä 2019 purkanut elintarvikelinjalle pahvilaatikoista syntynyttä sumaa. Hän siirsi osan laatikoista hihnalta pois ja otti linjalle jumiutuneen laatikon alakulmasta kiinni nostaakseen sen pois hihnalta. Pakkauslinjan kahden peräkkäisen kuljettimen välissä oli metallinen ylityskapula, jonka tarkoitus oli varmistaa linjalla kulkevien laatikoiden sujuva liikkuminen kuljettimelta toiselle. Ylityskapula oli vapaasti pyörivä, mutta kuljettimen kanssa se muodosti vetävän nielun. Käynnissä ollut kuljetin nappasi työntekijän sormesta kiinni niin, että hänen vasemman kätensä pikkusormi ja nimetön kiilautuivat kuljettimen ja kahden kuljettimen rajakohdassa olleen metallisen ylityskapulan väliin.

Käräjäoikeus totesi, että kahden kuljettimen ja niiden välissä olleen ylityskapulan muodostama nielu oli kuljettimen normaalin käytön aikana helposti havaittavissa. Käräjäoikeus totesi myös, että laatikoiden ruuhkaantumista linjalla ei voi pitää epätavallisena tai ennalta arvaamattomana tilanteena eikä siten myöskään tilannetta, jossa työntekijä juuttunutta laatikkoa irrottaessaan epähuomiossa laittaa kätensä kyseiseen nieluun voi pitää ennalta arvaamattomana. Työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa tunnistaa nielun muodostama vaara.

Käräjäoikeuden mukaan työntekijällä olisi ollut mahdollisuus menetellä toisin eli pysäyttää linja ja purkaa ruuhka kuljettimien pysähdyttyä. Oikeus totesi kuitenkin, että työnantajan on työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavissa toimenpiteissä mahdollisuuksien mukaan noudatettava muun muassa periaatetta, jossa yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä toimenpiteitä.

Yleisesti vaikuttavilla työsuojelutoimenpiteillä on vakiintuneesti katsottu tarkoitetun rakenteellisia toimia, vaaratonta tekniikkaa tai vaaran lähteen eristämistä. Yksilöllisillä toimilla on katsottu tarkoitetun esimerkiksi työntekijöiden opastusta ja ohjausta tai muita työntekijän huolellisen käyttäytymisen kautta vaikuttavia ratkaisuja. Koska riski käden puristumisesta nieluun olisi ollut rakenteellisesti poistettavissa, työntekijän toisin toimimisen mahdollisuudella ei tässä tapauksessa ollut merkitystä.

Työsuojeluviranomainen korostaa, että työnantajan velvollisuus selvittää ja arvioida koneiden turvallisuutta sekä määräysten mukaisuutta jatkuu koko koneen elinkaaren ajan. Työntekijän velvollisuus ilmoittaa koneissa tai työolosuhteissa havaitsemistaan puutteista ei vähennä tai poista työnantajan vaarojen selvittämisvelvollisuutta, kuten ei myöskään se, että tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ei ole aiemmin ollut koneella.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi, sillä osapuolet eivät ilmoittaneet tyytymättömyyttään tuomioon.


Kuva: Kai Widell. Kuva ei liity tapaukseen.