Työ sujuvaksi! -oppaasta apua oppimisvaikeuksiin työpaikalla

Moni työntekijä kärsii oppimisvaikeuksista ja on niin sanotusti erilainen oppija, joka tarvitsee tukea uusien asioiden omaksumiseen työpaikalla. Samaan aikaan lisääntyvä automatisaatio ja digitalisaatio lisäävät jatkuvasti työntekijöiden osaamisvaatimuksia.

Oppimisvaikeudet voivat näkyä työssä esimerkiksi ongelmina kirjoittamisessa, lukemisessa, laskemisessa, hahmottamisessa tai tietotekniikan käytössä. Erilaisen oppijan älyssä ei ole mitään vikaa. Jos hän saa tarvitsemansa tuen, oppimisvaikeudet eivät estä työstä ja työpaikalla tapahtuvista muutoksista selviytymistä.

Oppimisvaikeuksista kärsivän työntekijän kuormittumista sekä työuupumuksen ja työkyvyttömyyden riskiä voidaan vähentää ottamalla käyttöön monikanavainen ja selkeä työohjeistus uusiin työtehtäviin perehdyttämisessä sekä hyödyntämällä apuvälinesovelluksia työn tukena.

Työ sujuvaksi! –materiaali osoitteessa www.tyosujuvaksi.fi antaa työnantajalle ja työntekijöille vinkkejä siihen, miten erilaiset hyötysovellukset ja työohjeet sujuvoittavat työtä.

Erilaisten oppijoiden tukeminen työpaikalla kannattaa, sillä se parantaa työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työn tuottavuutta. Se myös lisää kaikkien työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä sekä edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla ja sopii osaksi työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Työ sujuvaksi! -materiaali on tuotettu ”Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA” -ESR-hankkeessa, jonka toteuttivat Työväen Sivistysliitto TSL, Tampereen yliopiston Työelämän kehittämiskeskus, Erilaisten oppijoiden liitto, Murikka-opisto ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL. Hankkeeseen osallistui useita yrityksiä kuten SOL Palvelut, Fazer Makeiset ja Leipomo, Fazer Food Services, Väinö Paunu, Orkla Foods sekä SAK ja ammattiliitot PAM, AKT ja SEL.
 

Tutustu Työ sujuvaksi! –materiaaliin.

Tutustu TE-toimiston työolosuhteiden järjestelytukeen.

Katso video: Työ sujuvaksi! Pidetään kaikki mukana työn muutoksessa!