Tutkimus työturvallisuusrikosten tuomioista: Rikoksen vakavuus ei näy sakoissa

Yrityksiä tuomitaan työturvallisuusrikoksista mitättömiin sakkoihin, kun rangaistuksia suhteuttaa yrityksen kokoon ja taloudelliseen tulokseen. Yrityksen sijaan moninkertaisesti useammin rangaistuksi tulee yrityksen keskijohdon edustaja, selviää Työsuojelurahaston rahoittamasta tutkimuksesta.

Jotta rangaistukset vaikuttaisivat, tutkijat suosittavat nostamaan sakkomaksuja. Ne pitäisi myös suhteuttaa yhteisöjen pitkän aikavälin taloudelliseen kantokykyyn. Tutkimuksen loppuraportissa kehotetaankin katsomaan tuomiohetken liikevaihdon lisäksi muun muassa yrityksen koko, pitkän ajan kannattavuus eli jakokelpoiset varat sekä vakavaraisuus eli omavaraisuuden suhde velkoihin, Tiedon silta -lehden jutussa todetaan.

Tutkimusaikana 2010–2014 yhteisösakko työturvallisuuden laiminlyönnistä tuomittiin 152 yritykselle ja yhdeksälle muulle yhteisölle. Samana aikana työturvallisuustuomion sai 805 henkilöä.
 

Lue Tiedon silta -lehden juttu tutkimuksesta: Yhteisöjä sakotetaan työturvallisuus­rikoksista