Tutkimus: Globaali kilpailu haastaa elintarvikeketjun kilpailukyvyn

Suomalaisen elintarviketeollisuuden ja -kaupan suhteellinen kustannuskilpailukyky on hyvä ja kannattavuus vertailumaita parempi. Kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä heikentävät varsinkin pienet tilakohtaiset tuotantovolyymit. Koko elintarvikeketjua haastaa tällä hetkellä eniten nopeasti lisääntyvä kansainvälinen kilpailu, kertoo torstaina julkistettu  Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät -tutkimus.

– Kasvukilpailukyvyn osalta koko elintarvikeketjun keskeisin haaste on sen kotimarkkinakeskeisyys. Vientitoimiin on aiemmin ryhdytty vasta, kun koko tuotantovolyymiä ei ole saatu imeytettyä kotimarkkinoille, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen toteaa.

Peltonen korostaa, että kun ulkomainen kilpailu kaiken aikaa voimistuu kotimarkkinoilla, emme saa tyytyä pelkkään sopeutujan rooliin. Elintarvikeketjumme on lähdettävä rohkeasti valloittamaan omia osuuksia vientimarkkinoilta.

– Suomen puhtautta ja aitoutta esille tuova maakuva luo hyvää pohjaa elintarvikeviennille. Tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän on vahvistettava kohdemarkkinoiden tuntemusta ja tunnistettava nopeasti muuttuvia kulutustrendejä selvästi nykyistä paremmin. Vientimarkkinoiden avaamiseksi tarvitaan koko elintarvikesektorin yhteisponnistusta. Tässä Finpron Food from Finland –ohjelma  on tärkeässä roolissa. Etenkin ruoka-alan pk-yrityksille ohjelma on onnistunut avaamaan väyliä kansainväliseen kasvuun. Kokemukset osoittavat, että edukseen erottuvalla tuotteella pienetkin pärjäävät maailmalla, sanoo osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytännössä alkutuotannon tuottavuusparannusten aikaansaamat hinnanalennukset valuvat ketjussa eteenpäin aina kuluttajalle asti, kun taas alkutuotannon toimintaympäristön aiheuttama tuotantokustannusten nousu ei heijastu kuluttajahintoihin. Ulkomainen kilpailu elintarvikekaupassa on painanut tuottajahintoja entistä alhaisemmalle tasolle. Kehitys vauhdittaa tilarakenteen muutosta – yksikkökokojen kasvua tulee tukea myös jatkossa.

– Tutkimuksen tulokset hyödynnetään valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon valmistelussa ja toimeenpanossa, toteaa Kaila.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen laatima raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja se luotaa suomalaisen elintarvikeketjun kustannus- ja kasvukilpailukykyä.

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät -tutkimusTutkimuksen tiivistelmä

Tutkimuksen tiivistelmä