TEM:n toimialaraportti: Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuo työtä kolmelle ihmiselle muilla aloilla

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa kokoaikaisesti noin 34 000 ihmistä noin 1 800 yrityksessä. Uusia yrityksiä perustettiin viime vuonna 244 ja toimintansa lopetti 117 yritystä, kertoo elintarviketeollisuuden toimialaraportti, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi joulukuun alussa.

Elintarviketeollisuudella on teollisuuden aloista suurin välillinen vaikutus: yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuo työtä kolmelle ihmiselle muilla aloilla.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 11,2 miljardia euroa, jossa kasvua vuotta aiempaan oli 1,2 prosenttia. Ala tuottaa arvonlisää noin 2,6 miljardia euroa vuodessa.

Kuluttajien luottamuksen säilyttäminen ja kotimarkkinoiden toimivuus ovat tärkeitä, sillä elintarviketeollisuuden tuotannosta noin 85 prosenttia myydään kotimarkkinoilla.

Viime vuonna Suomesta vietiin ulkomaille elintarvikkeita 1,75 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna tammi-elokuussa elintarvikkeita vietiin yli 1,2 miljardin euron edestä, kun vastaavana aikana viime vuonna vienti oli 1,1 miljardia euroa.


Koronapandemia heikentää alan ennustettavuutta

Koronapandemia on lisännyt kotimaisten elintarvikkeiden arvostusta sekä suomalaisten kiinnostusta huoltovarmuuteen. Koronapandemian pitkittyminen kuitenkin heikentää elintarviketeollisuuden tilannetta ja hankaloittaa erityisesti foodservice-sektorille myyvien elintarvikeyritysten toimintaa.

Toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön suojaaminen ja muu riskien minimointi ovat lisänneet elintarvikeyritysten kustannuksia, mikä vaatimattomien kannattavuusmarginaalien alalla saattaa vähentää yritysten mahdollisuuksia uudistamiseen. Kulutuksen suuntautuminen peruselintarvikkeisiin sekä kotona ruokailuun heikentää elintarvikeyritysten kannattavuutta, TEM arvioi toimialaraportissa.
 

Liitteet