TEM:n toimialaraportti: Elintarvikevienti kasvaa ennätysvauhtia

Suomalaisten elintarvikkeiden vienti on tänä vuonna ollut lupaavassa kasvussa. Tämän vuoden vientiennuste on 1,75 miljardia euroa, joka olisi toteutuessaan uusi Suomen ennätys, työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema elintarviketeollisuuden toimialaraportti kertoo.

Viennin arvoa on auttanut uusien markkinoiden lisäksi vientimäärien ja -hintojen nousu. Yritysten tietoisuus viennin tuomista kasvumahdollisuuksista on lisääntynyt, ja uusia vientiyrityksiä on osallistunut maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan. Myös elintarvikeviranomaisilla ja muilla kehittämistoimijolla on ollut keskeinen rooli viennin mahdollistajina.

Viennissä tänä vuonna nousussa ovat olleet erityisesti maitojalosteet, kaura, muut elintarvikkeet ja alkoholituotteet. Vientimaista kasvussa on ollut muun muassa Kiina, jonne on viety erityisesti sianlihaa ja maitojauhetta.

Elintarviketuonti Suomeen on ollut vientiin verrattuna noin kolminkertainen. Vuonna 2018 tuonnin arvo oli 4,6 miljardia euroa.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto oli vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan 11,2 miljardia euroa, jossa on nousua vuotta aiempaan neljä prosenttia. Elintarviketeollisuus työllistää suoraan noin 38 000 ja välillisesti jopa 340 000 ihmistä.

–  Elintarviketeollisuus on jatkossakin erittäin merkittävä toimiala Suomessa, sillä kotimaisilla ja vastuullisesti tuotetuilla tuotteilla on keskeinen asema ruokapöydässämme. Tuotteita ja suomalaisia raaka-aineita löytyy yhä useammin myös kansainvälisen kuluttajan lautaselta ja lasista, sanoo elintarvikealan toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Kuluttajalähtöisyys ja uudistuminen korostuvat kiihtyvästi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Monet trendit ja ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, väestörakenteen muutokset, niukkenevat resurssit, digitalisuuden ja muu teknologinen kehittyminen, muokkaavat ruokamaailmaa. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, ja odotukset tuotteita ja ruokapalveluita kohtaan nousevat. Vastuullisuus, hyvinvointi ja kotimaisuus ovat nosteessa.
 

Liitteet