Tapaturmapäivällä herätellään miehiä kikkailemaan vähemmän

Tänään perjantaina 13. huhtikuuta, vietetään Tapaturmapäivää, jonka tavoitteena on tällä kertaa kiinnittää huomiota erityisesti miesten tapaturmiin, sillä miehille sattuu ja tapahtuu – varsinkin kotona ja liikkuessa.

Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 % sattuu miehille. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolemansyy Suomessa. Suomi erottuu myös eurooppalaisessa vertailussa: tapaturmakuolleisuus on Suomessa EU:n viidenneksi korkein.

Lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 % on koti- ja liikuntatapaturmia kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 %. Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Tapaturmien yleisyyden ja niiden seurauksien vaatimien resurssien takia tapaturmat ovat suuri ongelma myös kansanterveyden kannalta. Suurin osa tapaturmista olisi onneksi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.

– Esimerkiksi univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittääkin monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia ja sillä on osuutensa myös liikenneonnettomuuksissa. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustatekijä, SOSTEn kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti kertoo.


Tapaturmapäivän tavoitteena on lisätä tietoa ja vähentää tapaturmia vaikuttamalla ihmisten asenteisiin. Tapaturmapäivän ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä sitä vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2018 päiviä on kaksi: 13.4. ja 13. 7. Tapaturmapäivän järjestävät useat viranomaistahot ja järjestöt yhteistyössä. Lue lisää: www.tapaturmapäivä.fi