Selvitetty tapaus: Työsuhde purettiin koeajan jälkeen

Työnantaja purki työntekijän työsuhteen koeajan perusteella, vaikka koeaika oli jo umpeutunut.

Leipomoalan yritys purki työntekijän työsuhteen koeajan perusteella keväällä 2020. Työntekijä kuului ammattiliittoon ja hän otti yhteyttä SEL:n Länsi-Suomen aluesihteeri Esa Vahlsteniin, sillä hän epäili, ettei koeaika ollut hänen osaltaan enää voimassa. Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan koeajasta on myös työsuhteen alkaessa nimenomaisesti sovittava työnantajan ja työntekijän kesken.

– Hyvin nopeasti kävi ilmi, että koeaikaperustetta ei tässä tapauksessa ollut olemassa, sillä koeaika oli jo umpeutunut, Vahlsten kertoo.

Vahlsten oli jäsenen luvalla yhteydessä työnantajaan ja ilmoitti irtisanomisen olevan laiton. Työnantaja ei kuitenkaan hyväksynyt ammattiliiton edustajan näkemystä asiasta ja kieltäytyi palauttamasta työntekijän työsuhdetta.

Kun riitaa ei saatu sovittua neuvottelemalla työnantajan kanssa, asian käsittely siirtyi SEL:n sopimusosastolle. Jäsenelle myönnettiin SEL:n maksuton oikeusapu, mikäli riita jouduttaisiin viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

– Kerroin työnantajalle, että kyseessä on laiton irtisanominen ja että työntekijällä on hyvät perusteet viedä juttu oikeuteen, Vahlsten sanoo.

Vaikka lain ja työehtosopimuksen määräykset selitettiin työnantajalle, tämä ei kuitenkaan suostunut myöntämään virhettään ja sopimaan asiaa.

Yllättävä sovintotarjous

Ennen kuin liitto ehti viedä asian oikeuteen, työnantaja kuitenkin lähestyi irtisanomaansa työntekijää sovintoesityksellä ja tarjosi rahallista korvausta vastineeksi kanteesta luopumisesta. Jos työntekijä suostuisi sopimukseen, työnantaja välttyisi laitonta irtisanomista koskevalta oikeuden tuomiolta.

– Välillä käy näin, että työnantaja esiintyy hyvin varmana omasta kannastaan ennen kuin riski oikeuteen joutumisesta todella realisoituu, SEL:n sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa toteaa.

Työnantajan joustamattoman suhtautumisen taustalla voi olla toive siitä, että työntekijä luopuisi asiansa ajamisesta, jos työnantaja kiistää työntekijän vaatimusten perusteet. Vastaavasti työnantajaa voivat kannustaa sovintotarjouksen tekemiseen oikeudenkäynnistä seuraavat korkeat kustannukset, mainehaitta ja tieto siitä, että työntekijä saattaa olla oikeudessa vahvoilla.

Työntekijä harkitsi työnantajan sovintotarjouksen hyväksymistä. Liitto kertoi hänelle oikeudessa mahdollisesti saatavan korvauksen tasosta sekä oikeudenkäyntiin liittyvistä riskeistä.

Tässä tapauksessa oikeudenkäynnin kautta saatava korvaussumma laittomasta irtisanomisesta olisi todennäköisesti ollut huomattavasti työnantajan tarjoamaa korvausta suurempi.

Työnantajan tarjoama usean tuhannen euron korvaussumma ja asian saaminen nopeasti päätökseen tuntui työntekijästä kuitenkin paremmalta ratkaisulta kuin asian vieminen oikeuteen, joten hän hyväksyi työnantajan sovintotarjouksen.

– Tässä tapauksessa jäsenellä olisi ollut edellytykset saada isompi korvaussumma oikeudesta, mutta oikeusprosessit ovat usein pitkiä ja hankalia voittavallekin osapuolelle. Häviämisen vaara on myös aina olemassa, Rantamaa puntaroi asian eri puolia.

Laittomuuksiin ei pidä tyytyä

Erkki Rantamaa korostaa, että työntekijöiden on tärkeää pitää kiinni oikeuksistaan erityisesti irtisanomistilanteissa ja pyytää tarvittaessa apua liitosta. Työntekijän oikeuksista saa tietoa työehtosopimuksesta sekä liiton verkkosivuilta ja lehdestä.

– Jos työpaikalla on luottamusmies, työntekijällä on oikeus pyytää hänet tuekseen irtisanomista koskevaan keskusteluun, Rantamaa muistuttaa.

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, liiton jäsen voi olla yhteydessä SEL:n aluetoimistoon. SEL:n jäsenetuihin kuuluu mahdollisuus saada riita-asioissa maksuton oikeusapu ilman omavastuuosuutta tai oikeudenkäyntikulujen ylärajaa. Liitto myöntää oikeusavun jäsenelle, jos edellytykset riita-asian menestykselliseen käsittelyyn oikeudessa ovat olemassa.

– Tässäkään ei kannata uskoa työnantajan tulkintaa, vaan pyytää aina näkemystä omasta ammattiliitosta, Rantamaa korostaa.

Tässä tapauksessa riita saatiin ratkaistua lopulta neuvottelemalla, mutta ilman oikeudenkäynnin uhkaa työntekijä olisi todennäköisesti jäänyt vaille korvausta laittomista potkuista.

Rantamaa alleviivaa, että kaikkien työsuhderiita-asioiden onnistuneen ratkaisemisen takana on mahdollisuus hakea riitaan ratkaisu tarvittaessa myös oikeuden päätöksen kautta.


Teksti: Eetu Kinnunen, kuva: Maria Björklund

Selvitetty tapaus kertoo elintarvikealan työpaikkojen ongelmatilanteista, joita liitto on auttanut ratkaisemaan. Tämä selvitetty tapaus on julkaistu ensimmäisen kerran 29.4.2022 Elintakeessa 3/2022.